Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 3686
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Bester Franciszek 1892 Kosina k. Łańcuta CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.495; CAW I.120.28; CAW I.120.63.263. Pokaż
Bełcikowski Marian 1899 Pułtusk CAW I.120.1.125; CAW I.120.27; CAW KN 12.05.1931; "Monitor Polski" z 1931, nr 111; R.O. Kawalerii 1930; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; Spis ewidencyjny…, „Beliniak”, 1962, nr 12. Pokaż
Bełdowicz Jan 1894 Muszyna k. Nowego Sącza CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682. Pokaż
Biasion August 1893 Kraków CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; "Monitor Polski" z 1931, nr 260. Pokaż
Białata Stefan 1895 Kraków CAW I.120.27. Pokaż
Białek Jakub 1895 Rybarzowice k. Białej AAN, jpg; CAW I.120.27.69; Oss., rkps 15812 I/1. Pokaż
Bibro Stanisław 1893 Tarnów CAW I.120.1.128. Pokaż
Bichajło Franciszek 1898 Jarosław CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW I.120.63.1028; Lista strat…Od lipca do października 1915; Lista strat…Od 1 maja do 1 lipca 1915; "Monitor Polski" z 1931, nr 251; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1932; R.O.1939. Pokaż
Bicz Mieczysław 1895 Żywiec, przyn. Wadowice CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW I.120.63.630; M. Popiel, Spis członków…, "Rocznik Tarnowski" 2014, nr 19. Pokaż
Bicz Stanisław 1895 Dolna Wieś k. Myślenic CAW I.120.1.128; Oss., rkps 15812 I/1. Pokaż
Bidziński Tadeusz 1894 Zawada k. Myślenic CAW I.120.1.128; Lista chorych, rannych…; I i II lista strat, k. 126; Oss., rkps 15816/I Lista strat z kwietnia, k.127. Pokaż
Bieda Józef Aleksander 1893 Choleszyn CAW I.120.27.69; M.Popiel, Spis członków…, "Rocznik Tarnowski" 2014, nr 19. Pokaż
Bieder Edmund Eliasz 1874 Jordanów CAW I.120.1.345; CAW I.120.1.430; CAW I.120.34; Corpus Studiosorum…, t. III A-D; "Monitor Polski" z 1938, nr 177; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; A. Roliński, A gdy na wojenkę… ; A. Romanowski, Rozkwitały pąki… Pokaż
Biedroń Ernest Adam 1892 ur. Stara Wieś, przyn. Skrzętla k. Nowego Sącza, zam. Janowice AAN; ZLP; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.501; CAW I.120.43.28; CAW I.120.63.682; Lista strat…Od lipca do października 1915; "Monitor Polski" z 1937, nr 64; Oss., rkps 15812 I/1. Pokaż
Biedroń Franciszek 1892 Limanowa CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.345; CAW I.120.30; A. Roliński, A gdy na wojenkę…; A. Romanowski, Rozkwitały pąki białych róż…; "Monitor Polski" z 1933, nr 63. Pokaż
Biedroń Józef 1893 Przyszowa pow. Limanowa, Jastrzębie CAW I.120.63.263; CAW 120.29.240; CAW I.120.1.101; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Bieguszewski - Zwid Ludwik 1893 Wieś Łowicka CAW I.120.27 Pokaż
Bielecki Emil 1895 przyn. Rzeszów CAW I.120.1.128 Pokaż
Bielecki Marian 1895 Tłuste CAW I.120.27; CAW I.120.1.609, Monitor Polski nr 92/1932. Pokaż
Bielecki Władysław 1896 Prace artystów plastyków Legionistów wystawione w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1934 (gdzie podany przydział); W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Bieleś Czesław Władysław 1888 Jordanów pow.Maków CAW 120.63.746; CAW I.120.1.427, ANKr NKN 435,Rozkazy Komendy LP r.1914-1917; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999;W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990; K.Stepan, Prawie jak słownik, Mars nr 20 (2006); T. Malinowski, M. Szumański: 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich t. I: Karpaty, Warszawa 1939; U. Perkowska: Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; K. Stepan: Prawie jak słownik, Mars t. 20/2006; Monitor Polski nr 64/1937. Pokaż
Bielochlawek Artur CAW I.120.27.69 Pokaż
Bieniak Władysław 1897 Lublin CAW I.120.27; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Bieniaszyk Michał 1895 ur. Złotniki koło Kalisza zam. Łódź CAW I.120.27 Pokaż
Bieniek Józef 1897 Skowierzyn pow.Tarnobrzeg CAW I.120.27; CAW KN 9.XI.1931; ANKr, NKN 299; CAW I.120.1.101; B.Szwedo, Słownik Legionistów Tarnobrzeskich, t.I, Tarnobrzeg 2014; R.Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 roku, Rzeszów 1989; F.Piper, I.Strzelecka, red., Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski Południowej 1940–1944, t. 1, Warszawa-Oświęcim 2002, s. 175; Jarosławianie byli pierwszymi więźniami obozu w Auschwitz www.ijarosław.pl; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928l R.O.1932; R.O.1939; Monitor Polski nr 260/1931. Pokaż
Bieniek Józef 1897 Tuszów (polski czyli narodowy) pow. Mielec CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I, VIII Lista strat. Pokaż
Bieńkowski Jan 1899 Dąbrowa Górnicza CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Bieńkowski (Łada-Bieńkowski) Tadeusz Julian Józef 1894 Lwów, przyn. Wiedeń CAW AP 3144; CAW I.120.1.9; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.427; CAW I.120.33; CAW I.120.34; Oss. rkps. 15812 I/1; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik, Mars nr 20 (2006); Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; J.Smoleński, 1 Pułk. Ułanów Legionów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, "Beliniak", Londyn (1958) nr 8-9, (1959) nr 10, (1960), nr 11; R.O.1923; P.Hubiak, Belina z jego ułani, Kraków 2003; Dziennik Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego, Beliniak nr 15/1970; Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917, Lwów 1935; R.O.1923; R.O.1924; J. Smoleński, 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich Beliny im. Józefa Piłsudskiego, Beliniak nr 8-9/1958, 10/1959, 11/1960; J. Żuławski, Rodowód i organizacja 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich im. Józefa Piłsudskiego, Przegląd Kawaleryjski nr 7/1933; Monitor Polski nr 251/1931. Pokaż
Bierczyński Tadeusz Juliusz Franciszek 1891 Podgórze k.Krakowa, przynależny Wieliczka Oss. rkps 15816/I, IV Lista strat, Piotrków 1916; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; CAW 120.63.746; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; T. Malinowski, M. Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich t. I: Karpaty, Warszawa 1939; U. Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990; M. Porwit, Spojrzenie poprzez moje życie, Warszawa 1986; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; M.Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t.I, A-D; K.Stepan, Prawie jak słownik, Mars nr 20 (2006); Monitor Polski nr 260/1931. Pokaż
Biernacki Kazimierz 1897 Lublin CAW I.120.27. Pokaż
Biernacki Stefan 1890 ur. Berno Morawskie, zam. Budapeszt, Kielce CAW I.120.27; AAN, ZLP; CAW I.120.27; ANKr. NKN 435, rok 1914 k.6, 11. Pokaż
Biernacki, Dąb Biernacki Stefan 1889 Gnojna pow. Błonie, przyn. Warszawa CAW I.120.27; CAW 120.63.746; ANKr. NKN 434 k. 55; CAW I.120.1.103; CAW I.120.1.101; DRW 1919 nr 29; Goniec Polowy Legionów R.I (1915) nr 8 z 14 VII; R.O.1923; ANKr. NKN 434 k. 61, Goniec Polowy Legionów R.II (1916) nr 12 z 15 I; R.O.1924; R.O. 1928; R.O.1932; R.O.1939; P.Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994; J.Wróblewski, Armia "Prusy" 1939, Warszawa 1986; A.Chrzanowska, S.Koller, M.Kościańska, W.Kujawa i in., Aparat Bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013. Pokaż
Biernat Józef 1894 Mordarka pow. Limanowa, przynależny Lwów CAW I.120.27; ANKr. NKN 434, Lista strat I Brygady Legionów za czas od 15 do 26 maja 1915 w: Goniec Polowy Legionów, R.I (1915), nr 5 z 8 VI; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917, Lwów 1935; Monitor Polski nr 217/1932. Pokaż
Biernat Władysław 1884 Maciejowice pow. Garwolin, przyn. Tomaszowce pow. Kałusz zam. Tomaszowce CAW I.120.1.501; CAW I.120.27 Pokaż
Bieroński Mieczysław 1896 Maków przyn. Myslenice CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15813/I. Pokaż
Bierówka Stefan 1895 Mszana Dolna CAW I.120.1.128; CAW I.120.28. Pokaż
Biestek Aleksander 1893 Olszyny pow. Brzesko CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.248; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; Monitor Polski nr 218/1931. Pokaż
Biestek Stefan Leon 1892 Pilzno ANKr., NKN 483; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.103; CAW I.120.1.345; CAW I.120.43.28; Oss. rkps 15812/I; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; T.Malinowski, M.Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; T.Jurga, W.Karbowski, Armia "Modlin" 1939, Warszawa 1987; M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1918. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; J. Dunin-Brzeziński, Rotmistrz Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914-1919, Pruszków [2004]; L. Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1986; Historia 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego t. I: Tradycja, Warszawa 1939; T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin” 1939, Warszawa 1987;M. Porwit, Spojrzenie poprzez moje życie, Warszawa 1986; Monitor Polski nr 132/1931. Pokaż
Bilczewski Józef 1895 Hecznarowice CAW I.120.1.128; CAW .I.120.1.102; M.Cisek, W kącie czy na froncie? Kęty wokół legendy legionowej, Kęty 2013. Pokaż
Biliński Adam 1899 Rohatyń CAW I.120.27. Pokaż
Bilons Kazimierz 1898 Lwów CAW I.120.27 Pokaż
Birkenmayer (Birkenmajer) Alfred Józef 1892 Kraków CAW I.120.1.100; CAW .I.120.1.102; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; K. Przybyszewski, Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczpospolitej (1920-1939), Toruń 2001; M.Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t.I, A-D, Warszawa 1998;Kto był kim w drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa 1994); S. Łoza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938); Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny t. I, Warszawa 1998; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez. 1934; Monitor Polski nr 156/1931. Pokaż
Biskup Michał 1897 Nowosidłki CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338, Spis imienny kompanii marszowych z 9 V 1916; A. Ochał, Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza "Suwałki" 1927-1939, Suwałki 2009, s. 83. Pokaż
Biskup Szczepan 1893 Bieliny CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Bittner Ludwik 1892 Stanisławów CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.103; CAW I.120.1.248, CAW I.120.1.495; CAW I.120.63.338 Spis imienny kompanii marszowej z 27 V 1916; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932, R.O.1939; W.Bartosz, Bittner Ludwik, w: Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowcyh 1939-1956, t.3, Kraków 1998, s.18-19; T. Malinowski, M. Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich t. I: Karpaty, Warszawa 1939; Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. t. 2, Londyn 1973; L.Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1976; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999; M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002-2003; I.Caban, Ludzie lubelskiego okręgu Armii Krajowej, Lublin 1995; P. Matusak, Generał Ludwik Bittner, 1892-1960. Żołnierz i polityk, Siedlce 2008; P. Matusak, w: Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza t. I, Siedlce 2009; Monitor Polski nr 132/1931. Pokaż
Biły Rudolf 1895 CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 260/1931. Pokaż
Biłyk Alfred 1889 ur. Lwów, przyn. Brzeżany CAW I.120.27; CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.427, CAW I.120.1.101, CAW I.120.1.556 a, Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; Księga pamiątkowa 1830-29.XI-1930, Ostrów Mazowiecka 1930; S. Wiszniewski, Brzeżańczycy przy odbudowie państwa polskiego od 1831 do 1920 r., Lwów 1938; Za kratami więzień i drutami obozów t. II, Warszawa 1928; Monitor Polski nr 245/1932. Pokaż
Blajer Kazimierz 1898 Jarosław CAW I.120.1.501; CAW I.120.27. Pokaż
Blak Jan 1897 Kraków CAW I.120.27; Oss. rkps 15813/I; Oss. rkps. 15812 I/1; CAW I.120.1.101; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; J. Kruk-Śmigla, Za wierną służbę Ojczyźnie. Dziennik legionisty I Brygady, Krosno 2004; Monitor Polski nr 109/1932. Pokaż
Blasse Edward 1898 Zagórze CAW I.120.27; Oss. rkps 15813/I. Pokaż