Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 3686
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Blonarowski Aleksander 1893 Mogilów, Kamieniec Podolski CAW I.120.27 Pokaż
Bobak Stefan Marceli 1887 Majdan pow.Kolbuszowa CAW I.120.1.103; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.427; CAW NKN 150.1.16 Służba zdrowia 2. i 3.pp na dzień 14 XI 1914; KN 6.06.1931; Oss. rkps. 15812 I/1; Oss. rkps 15816/I; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia w Legionach Polskich 1914-1917, Piotrków 2009; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; K.Stepan, Prawie jak słownik, Mars nr 20 (2006); L. Zembrzuski, Złota księga Korpusu Sanitarnego Polskiego 1797-1918, Warszawa 1927; Polska Zbrojna nr 126, 186/1935; Monitor Polski nr 132/1931. Pokaż
Bobeła Wincenty 1894 ur. w m. Komarno k. Rudek, przyn. Lwów CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.495; CAW I.120.28 (tu ur. 18 VII 1894); CAW 120.63.263; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916 (tu Bobała); J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914 - 1918, Kraków 2006 (tu Bobeta); T. Malinowski, M. Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów t. I Karpaty, Warszawa 1939 (tu Bobała); Monitor Polski nr 111/1931. Pokaż
Bobrownicki Mieczysław 1899 Warszawa CAW I.120.27. Pokaż
Bobrowski Emil 1876 Niepołomnice pow. Bochnia CAW I.120.1.101; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.427, Oss. rkps 12004 (Pamiętnik E.Bobrowskiego w l.1912-1918); ANKr. NKN 434, Goniec Polowy Legionów R.I (1915) nr 4 z 29 V; ANKr. NKN 441, Rozkazy oficerskie C. i K. Komendy Grupy Polskich Legionów; ANKr. NKN 435 Rozkazy Komendy LP (1915 r.); R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; M.Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t.I, A-D, Warszawa 1998; Czwarty Pułk Piechoty 1806-1966, Londyn [1965]; I. Daszyński, Pamiętniki t. II, Warszawa 1957; J. Myśliński, w: Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego t. I, Warszawa 1985; Polska Zbrojna nr 105, 107/1938; Posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny t. I, Warszawa 1998; Monitor Polski nr 111/1931; J. Konefał, Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918, Lublin 1999; K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803-1939), Kraków 1987. Pokaż
Bobrzyński Leon 1892 Lwów CAW I.120.27; Oss. rkps. 15812 I/1; CAW I.120.1.101. Pokaż
Bobula Edmund 1888 Kraków CAW I.120.27; CAW 120.63.630; Oss. rkps 15813/I. Pokaż
Bochenek Antoni 1894 Stanisławów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Bochenek Mieczysław 1881 Kraków CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.428, Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; M. Frančić, Komitet Obrony Narodowej w Ameryce 1912-1918, Wrocław 1983; Lista starszeństwa oficerów Legionów K. Stepan, Prawie jak słownik, Mars t. 20/2006; Monitor Polski nr 292/1933. Pokaż
Bochenek Wojciech 1895 Karsy k. Gręboszowa CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; CAW I.120.32. Pokaż
Bocianowski Antoni 1892 ur. Warszawa zam. Lublin CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338 Spis imienny kompanii marszowej z 27 V 1916; Monitor Polski nr 259/1937. Pokaż
Boczań Marian 1895 zam. Ropczyce CAW I.120.1.128 Pokaż
Boczek Antoni 1894 Wróblowice CAW I.120.27; CAW I.120.1.245, CAW I.120.1.101. . Pokaż
Boczoń Jan 1891 Jordanów CAW I.120.63.1028; CAW I.120.27.69; Oss. rkps 15816/I, II Lista strat (tu Bocoń); Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; J. Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914 - 1918, Kraków 2006 (tu poległ 29 IV 1915); Monitor Polski nr 177/1938. . Pokaż
Boduch Władysław CAW I.120.1.128 Pokaż
Bodzenta Andrzej 1896 Bieśnik pow.Brzesko zam. Kraków CAW I.120.1.128; CAW I.120.30; CAW I.120.1.252, G.Łukomski, Bodzenta Andrzej, w: B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.1, Koszalin 1991; Lista Strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934; Jubileuszowa Jedniodniówka Harcerska 1911-1937, Tarnów 1937; Monitor Polski nr 177/1938. Pokaż
Bodzenta Stanisław 1894 ur. Szczakowa przyn. Trzebinia (Czerna pow. Chrzanów) CAW I.120.27; CAW I. 120.9.99; Oss. rkps 15813/I. Pokaż
Bogacz Andrzej 1896 Jodłownik pow.Limanowa, przynależny Tarnów CAW I. 120.63.746; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.248; ANKr. NKN 434, Goniec Polowy Legionów R.II (1916) nr 15 z 10 V; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V listy strat;; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; R.Dalecki, Armia "Karpaty" w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989; M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003; K.Stepan, Prawie jak słownik, Mars nr 20 (2006); R. Dalecki: Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; T. Malinowski, M. Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, t. I: Karpaty, Warszawa 1939; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939. Pokaż
Bogacz Stanisław 1895 Osielec gm. Jordanów CAW I.120.28; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263; CAW I.120.1.101; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; T. Malinowski, M. Szumański: 2 Pułk Piechoty Legionów t. I Karpaty, Warszawa 1939; Monitor Polski nr 251/1931. Pokaż
Bogacz Władysław 1897 ur. Miechów przyn. Będzin zam. Zagłębie CAW I.120.27; CAW I.120.1.129; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Monitor Polski nr 63/1933. Pokaż
Bogdán (Bogdan) Tacyán (Tacjan) 1896 Grzymałków k. Kielc ANKr., NKN, sygn. 361; ANKr., NKN, sygn. 434; CAW I.120.27; CAW I.120.1.100; CAW I.120.1.102; CAW I.120.63.1035; Lista strat I Brygady Legionów za czas od 15 do 26 maja 1915 w: Goniec Polowy Legionów R.I (1915) nr 5, z 8 VI; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; H. Odrowąż-Szukiewicz: Świadkowie wydarzeń 1918-1922, Warszawa 1990; Monitor Polski nr 131/1933; Laszlo E. Varga, Wykaz ochotników węgierskich służących w LP w latach 1914-1918. . Pokaż
Bogdanik Tadeusz Edward 1895 Biała Krakowska (obecnie część Bielska-Białej), przynależny Kraków CAW 120.63.746; ANKr., NKN 435, rok 1914; Oss. rkps 15816/I, Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; T. Malinowski, M. Szumański: 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich t. I: Karpaty, Warszawa 1939; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; U. Perkowska: Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990; P. Stawecki: Oficerowie dyplomowani wojska drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997; K. Stepan: Prawie jak słownik, Mars t. 20/2006; Monitor Polski nr 251/1931; K. Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu, Kraków 1995; A.Holiczenko, Żołnierze tajnego frontu. Lista imienna KN 3 POW-Wschód 1914-1921; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F;Kierownictwo obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945-1990, Londyn 1996. Pokaż
Bogdański Zygmunt 1898 ur. Pułtusk zam. Warszawa CAW I.120.27 Pokaż
Bogucki Eugeniusz 1895 Kraków CAW I.120.27; Oss. rkps. 15812 I/1; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; Monitor Polski nr 12/1932. Pokaż
Bogusz Konstanty 1896 Lublin CAW I.120.27; CAW I.120.63.338 Spis imienny kompanii marszowych z 9 V 1916; CAW I.120.1.101; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 64/1937. 177/1938. Pokaż
Bogusz Leon 1890 przyn. Bobowa pow. Grybów zam. Bolesław-Dąbrowa CAW I.120.28; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263; CAW I.120.1.495; Oss. rkps 15816/I, VIII Lista strat; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 64/1938. Pokaż
Boguszewski Stefan 1877 Izabelów gub.Mińska lub w Wilnie (tak w aktach UJ), kolejny zapis w Krakowie CAW 120.63.746; CAW KN 6.6.1931; Oss. rkps 15813/I; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; M.Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t.I, A-D, Warszawa 1998; B. Beatus, Z. Raszkowska, w: Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego t. I, Warszawa 1985; Monitor Polski nr 132/1931. Pokaż
Bogusławski Stanisław 1888 Łódź CAW I.120.27; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.428, VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928; R.O.1932; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F;K.Stepan, Prawie jak słownik, Mars nr 20 (2006); S.F. Składkowski, Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935; Monitor Polski nr 179/1931. Pokaż
Boguła Ignacy (Józef) 1897 Niedżwica CAW I.120.27; Oss. rkps 15816/I, V Lista strat. Pokaż
Böhm Józef 1888 ur. Dębiec przyn. Mielec CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW I.120.27.69, Spis imienny batalionu VI baonu (bez daty); VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; J.Skrzypczak, Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008; Monitor Polski nr 171/1933. Pokaż
Bojakowski Stanisław 1884 CAW I.120.27; W. Jędrzejewicz, POW i Batalion Warszawski. Moja służba 1914-1915, Warszawa 1939; Monitor Polski nr 87/1931; J. Cygan, W.K. Cygan: Ziemia mińska na drodze do niepodległości 1914-1921 Warszawa-Mińsk Mazowiecki, 2008; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999; Lista Strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934. Pokaż
Bojarski Aleksander 1894 Kielce CAW I.120.27; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.100; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., (Lamus XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181). Pokaż
Bojarski Mieczysław 1898 Chyrów zam. Nowy Sącz CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263; Monitor Polski nr 177/1938. Pokaż
Bojczuk Jan 1894 Podwołczyska CAW I.120.27. Pokaż
Bojeruk Jan 1894 Potoczyska CAW I.120.27 Pokaż
Bojeruk Piotr 1896 Nadziejów CAW I.120.27; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; CAW I.120.1.101. Pokaż
Bokiniecki Roman 1883 Wędrynia CAW I.120.27; CAW I.120.63.729; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., Lamus XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Monitor Polski nr 64/1937. Pokaż
Boksa Szczepan 1895 Grodula, Będzin CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., Lamus XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 177/1938; Pokaż
Bolesławicz poprzednio Fornal Marian 1890 Rzeszów CAW 120.63.746; CAW I,120.1.428, CAW I.120.1.102; ANKr. NKN 435, Rozkazy Komendy LP (1915 r.); ANKr. NKN 434, Goniec Polowy Legionów R.I (1915) nr 4 z 29 V; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; ANKr. NKN 434 s. 14, Goniec Polowy Legionów № 4, Piotrków 29 maja 1915; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 18/1931; T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; W. Kozłowski, Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993; Z. Moszumański, Z. Kozak, Wojenne szkoły dla oficerów artylerii (1914-1921), Pruszków brw; W. Chocianowicz: Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967; W. Chocianowicz: W 50 lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, Londyn 1969;J.Majka, Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2011; Z. Puchalski, T. Wawrzyński: Krzyż i Medal Niepodległości, Warszawa 1994; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I A-F. Pokaż
Bondaruk Józef 1895 Kozły gub. Siedlecka CAW I.120.27; Oss. rkps 15813/I. Pokaż
Bonk Marian 1897 CAW I.120.27.69; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Borecki Józef 1893 Stanisławów, przynależny Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.Rez.1934; Monitor Polski nr 29/1932; M.Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t.I, A-D, Warszawa 1998. Pokaż
Borelowski Marian Witold 1890 ur. i przyn. Kraków Oss. rkps 15816/I, I Lista strat; CAW 120.09.30; ANKr. NKN 434 k.12, Lista strat nr 12 w Goniec Polowy Legionów Rok I (1915) nr 3 z 18 V; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; J.Śliwa, Plutonowy Marian Borelowski (1890-1914), Archeolog, żołnierz Żelaznej Brygady, "Rocznik Biblioteki PAU i PAN w Krakowie", R.LIX (2014), s.99-113; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914 - 1918, Kraków 2006; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Borkiewicz Adam Józef 1896 Bąkowa Góra, pow.Radomsko, przynależny Koło CAW I.120.27; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; A. Borkiewicz, Dzieje 1-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1929; A.Borkiewicz, Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1956; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 132/1931; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; ; M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002-2003; M.Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005, s.42-49; M.Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1990; A.K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944 t. I, Warszawa 1987; E. Kołodziej, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze. Organizacja i działalność, „Niepodległość i Pamięć", Warszawa (1997), nr 3. Pokaż
Borkowski Adam Jan 1889 Kraków, przyn. Włoszczowa CAW I.120; 33; CAW I 120 1.125; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.III (1914-1921), cz.2, Koszalin 1993; R.O.1923; R.O.1924; Monitor Polski nr 6/1934. Pokaż
Borkowski Bartłomiej 1895 Warszawa CAW I.120.27; CAW I.120.63.338 Spis imienny kompanii marszowej z 27 V 1916.; CAW I.120.63.729 Pokaż
Borkowski Juliusz 1898 Warszawa CAW I.120.27. Pokaż
Borkowski Karol Ludwik 1892 Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.345; Oss. rkps 15813/I; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Borkowski Leopold 1893 Łódź CAW I. 120.27; CAW I.120.27.69; CAW I.120.42.41; CAW I.120.63.338 Spis imienny kompanii marszowych z 9 V 1916; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 64/1938. Pokaż
Borkowski Władysław 1884 Warszawa CAW I.120.33; CAW I 120 1.125; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; Dziennik Personalny MSWojsk nr 1/1931; Monitor Polski 1932 nr 140; W. Milewska, M. Zientara: Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; A.Roliński, A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918, Kraków 1989; A. Romanowski, Rozkwitały paki białych róż… Wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach, Warszawa 1990. Pokaż