Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 3686
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Borkowski Władysław 1892 Kraków Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Borkowski-Dunin Józef 1879 Lubochenek w Królestwie Polskim (wg Corpus Studiosorum) lub Florencja CAW I.120.1.428; CAW I.120.33; Oss. rkps. 15812 I/1; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917;J. Dunin-Brzeziński, Rotmistrz Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914-1919, Pruszków [2004]; A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988; Kronika 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, bmw 1959; H.Lewartowski, B.Pochmarski, J.A.Teslar, Szlakiem Bojowym Legionów, Lwów 1915; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F;Rodowody pułków jazdy polskiej 1914-1947, Londyn 1983; S. Rostworowski: Nie tylko Pierwsza Brygada t. 1, 3, Warszawa 1993; Wiarus nr 32/1920; Monitor Polski nr 296/1931; Lista Strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934; PSB t.II (1936); U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Borowicz Michał 1887 CAW I.120.27.69; Spis imienny VI baonu (bez daty); Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Borowiec Franciszek 1895 zam. Kielnarowa k. Rzeszowa CAW I.120.1.128; J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914 - 1918, Kraków 2006; Monitor Polski nr 64/1938. Pokaż
Borowiec Ignacy 1894 Wieliczka CAW I.120.27 Pokaż
Borowiec Józef 1897 Wieliczka CAW I.120.63.705; CAW I.120.27; CAW I.120.1.345; Oss. rkps. 15812 I/1; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Borowiec Wiktor 1894 Budziwój, pow. Rzeszów CAW 120.63.1028; CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.263; CAW I 120.63.1026; Lista strat Legionu Polskiego. Od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; "Monitor Polski" 1932 nr 245. Pokaż
Borowiecki Michał 1889 Dąbrowa Górnicza CAW I.120.27; CAW 120.63.630; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Monitor Polski nr 64/1937. Pokaż
Borowski Stanisław 1887 Warszawa AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 294; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009. Pokaż
Borsuk Jan 1894 Wolanka, pow. Drohobycz CAW I.120.27; CAW I 120.32; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 63/1933. Pokaż
Bortniczak Hieronim 1891 ur. w m. Dubno, przyn. Kraków, zam. Warszawa CAW I.120.1.101; CAW I.120.27. Pokaż
Boryński Jan 1897 ur. Wola Żyrakowska zam. Ropczyce CAW I.120.1.128; J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; T. Malinowski, M. Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów t. I Karpaty, Warszawa 1939; Monitor Polski nr 64/1937, Pokaż
Borysiak Józef 1896 Lublin Monitor Polski nr 64/1938; CAW I.120.27. Pokaż
Bożejko Marian 1893 Drohobycz CAW I.120.27; Lista chorych, rannych i zabitych legionistów do kwietnia 1915 (tu Borzejko). Pokaż
Brągiel Józef 1894 przyn. Radomyśl Wielki pow. Kielce CAW I.120.1.128. Pokaż
Brandt Leonard 1895 Maków CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I, Lista strat z października 1915 Pokaż
Bratek Kazimierz 1898 Kielce CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Bratek Rudolf 1897 Babice pow. Oświęcim CAW I.120.28; CAW 120.63.263; CAW I.120.1.91; CAW I.120.1.103; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.248; Oss. rkps. 15812 I/1; ANKr. NKN 434; Goniec Polowy Legionów R.I (1915), nr 1 z 3 V; Monitor Polski nr 217/1932. Pokaż
Breweryński Stanisław 1895 Warszawa CAW I.120.27. Pokaż
Breyer Franciszek 1893 Chronów, przyn. Kraków CAW I.120.27; Oss. rkps. 15812 I/1; CAW I.120.1.101. Pokaż
Brichaczek Władysław 1899 Sambor CAW I.120.27 Pokaż
Broda Jan Stanisław 1887 Wrzawy, pow.Tarnobrzeg CAW KN 2.08.1931, CAW AP 7695, ANKr., NKN 299, ANKr.NKN 529; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; B.Szwedo, Słownik Legionistów Tarnobrzeskich, t.I, Tarnobrzeg 2014; Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850–1918. A–D, Kraków 1999, s. 414; Drużyny Bartoszowe 1908–1914, Lwów 1939; T.Kryska-Karski, Straty Korpusu Oficerskiego 1939–1945, Londyn 1996 Pokaż
Broda Józef 1889 Borek Stary pow.Rzeszów Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; CAW I.120.1.345; CAW I.120.34; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.9/rkps; CAW I.120.1.429, CAW I.120.1.204, ANKr. NKN 434, Goniec Polowy Legionów R.I (1915) nr 7 z 6 VII; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik; Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917, Lwów 1935; Monitor Polski nr 235/1933. Pokaż
Broda Mieczysław Ludwik 1895 Góra Ropczycka CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.249; CAW I.120.63.729; Lista strat Legionów Polskich cz. V (Piotrków 1916); Materiały do historii I Brygady, Żołnierz Legionów i POW nr 3-4/1939; Monitor Polski 1932, nr 217 Pokaż
Broda Wincenty 1896 Drohobycz CAW I.120.1.128; J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914 - 1918, Kraków 2006; Historia 6 pułku piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, t. 1: Tradycja (Warszawa 1939); Monitor Polski nr 235/1933. Pokaż
Brodowski Mieczysław 1888 Parchocin, gm. Stopnica CAW 120.63.746; CAW, VM 72-6502; CAW I.120.1.604, ANKr. NKN 434 - Lista strat I Brygady Legionów za czas od 15 do 26 V 1915 w: Goniec Polowy Legionów, R.I (1915), nr 5 z 8 VI; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990; J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914 - 1918, Kraków 2006; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.III (1914-1921), cz.2, Koszalin 1993; Monitor Polski nr 300/1930 Pokaż
Brodowski Stanisław 1892 Łomża, przynależny Warszawa CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338 Spis imienny kompanii marszowej z 27 V 1916; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928;R.O.1932; R.O.1939; F.Sławoj-Składkowski, Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935; K.Stepan, Prawie jak słownik, Mars 20 (2006); Monitor Polski nr 64/1931. Pokaż
Brodzisz Marian 1893 Lwów CAW I.120.27. Pokaż
Brojek Adam 1896 ur. przyn. Brzeziny pow. Piotrków CAW I.120.27; CAW I.120.42.41; Oss. rkps15813/I. Pokaż
Brona Andrzej 1895 Tarnów CAW I.120.1.128 Pokaż
Bronikowski Tadeusz Piotr 1894 Zassów gm. Róża, pow. Pilzno CAW I.120.1.102; CAW I.120.30; CAW I.120.1.253; CAW I.120.1.128; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; CAW KN 6.06.1931. Pokaż
Broniowski Stefan Józef Ludwik 1894 Ispina pow. Bochnia Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; CAW I.120.1.429, ANKr. NKN 434 k. 87 Goniec Polowy Legionów R.II (1916) nr 15 z 10 V; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939. W. Chocianowicz: W 50 lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, Londyn 1969; Cmentarz komunalny Powązki dawny wojskowy w Warszawie, Warszawa 1989; Oficerowie dyplomowani wojska drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997; CAW I.120.1.255, Monitor Polski nr 18/1931. Pokaż
Browicz Andrzej 1893 Kraków CAW I.120.1.128; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Brożyński Kazimierz 1894 Łódź CAW I.120.27. Pokaż
Brudkiewicz Roman 1892 Kielce CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW i.120.42.41; CAW I.120.63.729; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 178/1937. Pokaż
Brudnicki Zygmunt 1893 Sujki CAW I.120.27. Pokaż
Brummer Wiktor Stanisław 1894 Kraków Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999;CAW I.120.1.250, Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915. Piotrków 1915; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; S. Łoza: Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952; Monitor Polski nr 132/1931. Pokaż
Bryg August 1896 Tarnów CAW I.120.28; CAW 120.63;1034; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263; CAW I.120.1.495; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915 (Piotrków 1915); Monitor Polski nr 287/1931. Pokaż
Bryndza Izydor 1897 Tuczna CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Bryzek Roman 1895 Bulowice k. Kęt CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345; M.Cisek, W kącie czy na froncie? Kęty wokół legendy legionowej, Kęty 2013; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Monitor Polski nr 235/1933. Pokaż
Brzęk Antoni 1891 Błażowa CAW I.120.27; CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Monitor Polski nr 235/1933. Pokaż
Brzeski Kazimierz 1890 zam. Nowy Sącz CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; T. Malinowski, M. Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów t. I Karpaty, Warszawa 1939; Monitor Polski nr 235/1933. Pokaż
Brzeziński Adolf 1896 Dębica CAW I.120.27 LP; CAW 120.63.630; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Brzezowski Władysław 1894 Jarosław CAW I.120.28; CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Brzoska Henryk 1896 w m. Wyłkowyszki w gub. suwalskiej CAW 120.63.1028; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Brzozowicki Stanisław 1894 Jarosław CAW I.120.1.128 Pokaż
Brzuchacz Władysław 1893 Jodłówka pow. Jarosław CAW I.120.1.128; CAW I.120.28.391; Oss. rkps 15816/I III Lista strat; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Mieczysław Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, Materiały i Studia Muzealne t.V, Przemyśl 1982, s. 93-96 . Pokaż
Brzuchański Władysław 1897 Biała CAW I.120.27; CAW I.120.63.729; Oss. rkps. 15812 I/1; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; CAW I.120.1.101; Monitor Polski nr 260/1931. Pokaż
Brzytwa Wojciech 1892 Krasna Dolna, Ciężkowice, Krzeczów pow. Bochnia CAW I.120.1.128; CAW I.120.30; Oss. rkps 15816/I, VIII Lista strat; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat LP 1914-1918, Kraków 2006; Monitor Polski nr 64/1937. Pokaż
Bubiak Franciszek 1896 Zawoja, pow. Myślenice CAW KN 12.05.1931; CAW I.120.28; CAW 120.63.263; CAW I.120.1.128; ANKr. NKN 434; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; Lista strat II Brygady LP w: Goniec Polowy Legionów R.I (1915), nr 7 z 6 VII; Monitor Polski nr 111/1931. Pokaż