Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 3686
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Błażewicz Artur 1895 Przemyśl CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 260/1931. Pokaż
Błaźkiewicz Franciszek 1892 Łódź CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; ANKr NKN 435, rok 1914 s.7, 12. Pokaż
Błeszyński, Ferek-Błeszyński Jerzy Seweryn Witold 1888 Bielany k.Krakowa CAW I.120.1.427; CAW I.120.63.338 Spis imienny kompanii marszowych z 9 V 1916; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928; R.O.1932; F.Sławoj-Składkowski, Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917 Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Smolana, Słownik Biograficzny Polskiej Służby Zagranicznej 1918-1945, t.III, Warszawa 2010; K.Stepan, Prawie jak słownik, mnps w MWP; P.Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994. Pokaż
Błocz Stanisław 1899 Kraków CAW I.120.27. Pokaż
Błoński Miara[?] 1895 Jarosław CAW I.120.1.128 Pokaż
Błotnicki Adam Marian 1894 ur. Kraków zam. Sambor CAW I.120.1.609, CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.101; DRW 1919 nr 96; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; Księga pamięci kadetów II Rzeczypospolitej. Aneks, Warszawa 2006; Monitor Polski nr 179/1931. Pokaż
Błotnicki Mieczysław 1897 ur. Nowy Sącz zam. Jasło CAW I.120.1.128; Oss. rkps. 15812 I/1; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 178/1937. Pokaż
Cach Franciszek 1887 w m. Mrowla Przyn. Rzeszów CAW I.120.63.263; CAW I.120.43.28; CAW 120.63.1034; CAW 120.28.434; CAW I.120.63.1026; Oss. rkps 15812/I; Monitor Polski 1931, nr 156; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Cedro Józef 1890 Dąbrowa, gub. Kielecka CAW I.120.27; Oss. rkps 15812; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkp., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181). Pokaż
Cedro Julian 1893 Łódź CAW I.120.1.422; CAW I.120.27; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Cegielski Władysław 1895 Busko k. Kielc CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Celewicz Julian 1897 zam. Nowy Sącz CAW I.120.1.128, CAW I.120.63.682. Pokaż
Cellary Stefan 1895 Kielce CAW I.120.27; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271. Pokaż
Cember Leon 1891 Samoklęski k. Lubartowa CAW I.120.27. Pokaż
Ceratkiewicz August Ludwik 1882 Palczowice pow.Wadowice ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.431; CAW I.120.34; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.351; "Goniec Polowy Legionów", R.II (1916) nr 15 z 10 V; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich; Warszawa 1917; J. Dunin-Brzeziński: Rotmistrz Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914-1919 (Pruszków [2004]); A. Krasicki: Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988; Kronika 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich (bmw 1959); W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; R.O.1923; R.O.1924; Monitor Polski 1938, nr 177. Pokaż
Ceremuga Stefan 1892 Juszczyn, pow. Myślenice CAW I.120.1.100; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; CAW I.120.9.99; Oss rkps 15812/II; Oss. rkps 15813/I; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915; Piotrków 1915; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Chacała Józef 1880 Wola Gosławska k. Łowicza CAW I.120.27. Pokaż
Chajec Władysław 1894 przyn. Jodłowa pow. Pilzno CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263. Pokaż
Charzewski Jan 1897 Puławy, przyn. Warszawa zam.Będzin CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Chałoń Edward 1897 Lwów CAW I.120.27. Pokaż
Chebda Józef 1893 Myślec pow. Nowy Sącz CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.261; CAW I.120.1.501; L. Głowacki: Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1986; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; W. Steblik, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1975; informacje Tadeusza Łaszczewskiego; Monitor Polski nr 27/1934; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271. Pokaż
Chęciński Albin Józef 1885 Kraków CAW I.120.1.351; CAW I.120.1.501; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.345; CAW I.120.1.351, Oss. rkps 15812/II; ANKr. NKN 434, Goniec Polowy Legionów R.II (1916) nr 12 z 15 I; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; W. Chocianowicz: W 50 lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, Londyn 1969; Dziennik Personalny MSWojsk nr 10/1932; Monitor Polski nr 64/1932; R.O.1923, R.O.1924, R.O.1928; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F, Warszawa 2005; K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803-1939), Kraków 1987. Pokaż
Chęciński Jan 1877 Pabianice CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271. Pokaż
Chilewski Marian Adam 1892 Leńcze Górne k.Wadowic, przynależny Kobylany, poczta Zabierzów k. Krakowa CAW I.120.31; CAW I.120.1.103; DRW 1919 nr 98; ANKr. NKN 434, "Goniec Polowy Legionów", R.II (1916) nr 15 z 10 V; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; R.O.1923, R.O.1924, R.O.1928, R.O.1932, L. Zembrzuski: Złota Księga Korpusu Sanitarnego Polskiego 1797-1918, Warszawa 1927; K. Bąbiński: Zarys historii wojennej 5-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1929; S.F. Składkowski: Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy, Warszawa 1990; CAW: wniosek o odznaczenie orderem Polonia Restituta 7144; Monitor Polski nr 87/1931. Pokaż
Chladek Adam 1898 Lwów CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.247; CAW I.120.1.345; CAW I.120.1.422; CAW I.120.1.501; CAW I.120.27. Pokaż
Chlebowski Jan 1895 Sadkowa Góra pow. Melec CAW I.120.1.128. Pokaż
Chmara Józef 1886 ur. Horodeczna k. Nowogródka, zam. Wiedeń, adres do korespondencji w Szwajcarii CAW I. 120.27; CAW I.120.27.69; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Monitor Polski nr 212/1933. Pokaż
Chmiel Franciszek 1897 Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Chmiel Józef 1887 Tarnopol CAW I.120.1.128; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; „Monitor Polski” 1931, nr 111.; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915 Pokaż
Chmiel Michał 1897 Trędowacz CAW I.120.27. Pokaż
Chmielowicz Stanisław 1897 przyn. Radomyśl pow. Tarnobrzeg CAW I.120.1.128. Pokaż
Chmielowiec Stanisław 1893 przyn. Jadowniki k. Brzeska CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; ANKr. NKN 434, Lista strat nr 11 w: "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 1 z 3 V. Pokaż
Chmielowiec Stanisław 1897 przyn. Nowy Sącz CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271. Pokaż
Chmielowski Władysław 1897 Jeżów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Chmura Antoni 1894 Kołomyja CAW I.120.1.128; Spis legionistów przebywających na leczeniu w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, Archiwum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, brak sygnatury Pokaż
Chmura Antoni 1900 Tarnów CAW I.120.27. Pokaż
Chmura Władysław 1894 Ciężkowice CAW I.120.1.128. Pokaż
Chociaj Zygmunt 1897 Tarnopol CAW I.120.34; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; R.O.Kaw.1930; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; Monitor Polski nr 12/1932. Pokaż
Chociszewski Feliks 1891 ur. Warszawa, przyn. Nowy Jork CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Chodorowski Józef Tadeusz 1890 Wojnicz przyn. Wadowice AAN, ZLP teka 271; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.746; ANKr. NKN 434, "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 4 z 29 V; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; OGKr 1918 nr 20; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; Monitor Polski nr 218/1931; Czwarty Pułk Piechoty 1806-1966, Londyn [1965]; K. Nowina-Konopka, Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich, Kraków 1993. Pokaż
Cholewa Leopold 1898 Drohobycz CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345; Oss rkps 15812/II. Pokaż
Cholewski Stanisław 1896 Wojnicz pow. Brzesko CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.263; KN 6.06.1931; Oss. rkps 15816/I; Monitor Polski 1931 nr 132. Pokaż
Chorąży Tadeusz Andrzej 1892 Konin CAW 120.63.1028; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990; J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; Monitor Polski nr 63/1933; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Chorembalski Wincenty 1891 Sandomierz CAW I.120.27; CAW 120.27.124; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Chorkawy Andrzej 1896 Lwów CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.345. Pokaż
Choromański Józef 1897 Warszawa CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338 Spis imienny kompanii marszowej z 27 V 1916. ; CAW I.120.63.729 Pokaż
Chowaniak Klemens 1894 Zawoja CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 177/1938. Pokaż
Choynowski Piotr 1885 Warszawa Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; K. Czachowski, PBS t. III (1937); J. Maciejewski, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny t. I, Warszawa 1984; Monitor Polski nr 64/1937. Pokaż
Chrobak Stanisław 1882 ur. w m. Żdżary przyn. Tarnów CAW I.120.1.76; CAW I.120.1.124; CAW I.120.1.128. Pokaż
Chromczak Łukasz 1892 Stary Sącz CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682; Oss. rkps 15812/II; Monitor Polski nr 217/1932. Pokaż