Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 323
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Bąbczyński Zygmunt 1895 Dąbrowa Górnicza CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 270; J. Krajniewski, Wojsko mu pachniało, Przegląd Dąbrowski nr 9/2011; Monitor Polski nr 63/1933. . Pokaż
Babecki Jerzy Wincenty 1890 w m. Kłuszewo-Szajec k. Ciechanowa ANkr., NKN, 434; CAW I.120.1.425; CAW I.120.32; CAW I.120.63.746; Oss. rkps. 15812/I; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Rok bojów na Polesiu 1915-1916, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; L. Zembrzuski: Złota Księga Korpusu Sanitarnego Polskiego 1797-1918 Warszawa 1927; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; Monitor Polski nr 12/1932; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów 1914-1917, Słownik Biograficzny t.I, A-F. Pokaż
Babiasz Tadeusz 1897 Rzeszów CAW I.120.1.128. Pokaż
Babiuch Stanisław 1897 Uście Solne CAW I.120.27; CAW I.120.31; CAW I.120.1.101; AAN, ZLP sygn 423.Wnioski awansowe b.Legionistów - funkcjonariuszy państwowych; Monitor Polski nr 259/1937. Pokaż
Babraj Eugeniusz 1896 Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Bach Józef 1893 Borzęcin CAW I. 120.1.8; CAW 120.63.263; CAW I.120.1.69; CAW I.120.1.102; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 270; Monitor Polski nr 287/1931; S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938. Pokaż
Bachleda Curuś Jan 1888 Kraków CAW I.120.27; CAW, akta KN odrzucono 16 XI 1936; M. i J.Krzeptowscy, Genealogia rodu Bachledów w Zakopanem, Zakopane 1999. Archiwum oraz informacje L.Dalla z Zakopanego; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 170. Pokaż
Bachmirski Stanisław 1892 ur. Wyszyna koło Konina zam. Będzin CAW I.120.27 Pokaż
Bachul Józef 1894 Bystra gm. Jordanów CAW 120.63.263; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.260, Oss. rkps 15812/I; AAN; ZLP sygn 423.Wnioski awansowe b.Legionistów - funkcjonariuszy państwowych; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 167/1932. Pokaż
Bacz Mieczysław 1895 Podgórze CAW I.120.1.128; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Bączkowski Zdzisław 1878 przyn. Kraków zam. Nowy Sącz CAW I.120.1.128, CAW I.120.63.682; Oss. rkps 15813; Monitor Polski nr 292/1933. Pokaż
Baczyński Romuald Maksymilian 1893 Ossowiec k.Buczacza, przyn. Lwów zam. Tarnopol CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; Monitor Polski nr 64/1937.T.Balbus, Romuald Baczyński (1893-1964), w: M.Bielak, K.Krajewski, red., Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik Biograficzny, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010. Pokaż
Badowski Antoni 1895 Kalisz CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkp., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181). Pokaż
Badylak Władysław 1896 Pogwizdów CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego t. 1, Warszawa 2003; Rozstrzelani w Twerze, Warszawa 1997; Monitor Polski nr 259/1932. Pokaż
Bagieński Eugeniusz 1898 ur. Dęblin zam. Strzemieszyce CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Bagiński Walery Feliks 1893 Warszawa CAW I.120.1.102; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Ł.Łabędzki, Na granicy dwóch światów. Walery Bagiński 1893-1925. Biografia, Łódź 2010. Pokaż
Bajek Jan 1880 Przewrotne CAW I.120.1.422; CAW I.120.27. Pokaż
Bajurski Władysław 1891 Działoszyce pow.Pińczów, przynależny Sosnowiec CAW I.120.27; Oss. Akc. 63/2001; CAW I.120.1.101; J. Kruk-Śmigla, Za wierną służbę Ojczyźnie. Dziennik legionisty I Brygady, Krosno 2004; S.F. Składkowski, Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy, Warszawa 1990; Monitor Polski nr 245/1932. Pokaż
Bąk Jan 1896 Tarnowiec k.Jasła CAW I.120.27; J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich, Kraków 2006; Panteon Polski nr 14(18), Lwów 1.09.1925, s.15; Monitor Polski nr 87/1931. Pokaż
Bąk Michał 1895 Joniny pow.Tarnów CAW I.120.128; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.263; Oss. rkps. 15812 I/1; ANKr. NKN 434 Lista strat II Brygady LP w: Goniec Polowy Legionów R.I (1915) nr 7 z 6 VII; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 212/1933. Pokaż
Bakura Wacław 1896 Radom CAW I.120.27. Pokaż
Balas Andrzej 1899 Krzywczyce CAW I.120.27; Monitor Polski nr 64/1937. Pokaż
Balawajder Władysław 1895 Tarnopol CAW I.120.1.101; CAW I.120.27 (tu: ur. 5 VIII 1895); V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; "Monitor Polski" 1932, nr 29. Pokaż
Balcer Franciszek 1895 w Opocznie, Radom CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; "Monitor Polski" 1932, nr 29. Pokaż
Balcer Jan Kazimierz 1889 Pruchnik k. Jarosławia AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 270; CAW I.120.1.128; CAW I.120.28.391; Oss. rkps 15813/I; R.O. 1923; R.O. 1924; R.O.Rez. 1934; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne", t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Balcerzak (Balczerzak) Józef 1894 Zduńska Wola CAW I.120.27; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916 (tu: Balczerzak). Pokaż
Balinger Antoni Witold 1886 Szczorsy, Nowogródek AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 270; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.425; CAW I.120.27; CAW I.120.63.746; CAW AP 3456; Oss. rkps 15812/I; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923, R.O.1924, R.O.1928; R.O.1932; R.O.Rez 1934; K.Cygan, Oficerowie Legionów 1914-1917. Słownik Biograficzny t.I, A-F; Monitor Polski nr 260/1931. . Pokaż
Baliński Adolf 1887 Łobzów , przynależny Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.32; CAW I.120.45. 8; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Monitor Polski nr 63/1933. Pokaż
Balwirczak Paweł 1895 ur. Tarnopol zam. Kraków CAW KN 6.6.1931; CAW I.120.1.101; CAW 120.9.99; CAW I.120.27; CAW I.120.42.41; Oss. rkps. 15813; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; Monitor Polski nr 156/1931. Pokaż
Balzar Franciszek Wincenty 1895 ur. Limanowa przyn. Kraków CAW I.120.30; Oss. rkps. 15812 I/1; Oss. rkps 15816/I; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; M.Popiel, Spis członków Związku Legionistów Polskich w Mościcach, Rocznik Tarnowski nr 19 (2014); Nasza droga. Jednodniówka, Tarnów 1946; Rzeczpospolita Mościcka. 80 lat tarnowskich Zakładów Azotowych [1927-2007], Tarnów 2007; Monitor Polski nr 167/1932. Pokaż
Banach Jan 1898 Miechów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Banach Ludwik 1899 Żabno CAW I.120.27; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 294; AAN,ZLP. Pokaż
Banaś Tomasz 1895 Bruśnik pow.Tarnów CAW KN 12.05.1931; CAW I.120.1.128; J. Cisek, K. Stepan: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; T. Malinowski, M. Szumański: 2 Pułk Piechoty Legionów t. I Karpaty, Warszawa 1939; Monitor Polski nr 111/1931. Pokaż
Banderski Józef Bronisław 1892 Radom CAW I.120.31; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski 1932, nr 121; H. Bagiński: U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; Corpus Studiosorum Univesitatis Iagellonicae 1850-1918, t. 3, A-D, Kraków 1999. Pokaż
Bandrowski Władysław Józef 1899 ur. Truskawiec, przyn. Borysław CAW I.120.27. Pokaż
Bandurski Wacław Michał 1893 Baligród k Liska CAW I.120.1.609; CAW I.120.1.501; CAW I.120.63.1021; W. Milewska, M. Zientara: Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; R.O.1923; R.O. 1924; R.O.Rez.1934; www.gemetix.republika.pl; Monitor Polski nr 64/1937; AAN Związek Legionistów Polskich. Wnioski awansowe. Pokaż
Bandurski Władysław 1901 ur. Przemyśl, przyn. Bohorodczany CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.III (1914-1921), cz.2, Koszalin 1993; Monitor Polski nr 27/1934. Pokaż
Banek Stanisław Józef 1892 Tarnów CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.245; CAW I.120.1.501; Oss. rkps. 15812/I; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; W. Chocianowicz, W 50 lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, Londyn 1969; Monitor Polski nr 259/1932. Pokaż
Bańko Michał 1894 urodzony i zamieszkały Rzeplin pow.Jarosław CAW I.120.30; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.498; CAW I.120.1.252; CAW 120.28.391; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne", t.V, Przemyśl 1982; Monitor Polski nr 93/1937. Pokaż
Bar Antoni 1897 Myczkowce pow. Lesko CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Monitor Polski nr 64/1937; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 270. Pokaż
Baran Antoni 1897 Rzeszów CAW I.120.27; CAW I.120.27.69; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345; DRW 1919 nr 98; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V listy strat; Biuletyn Komendy Koła VI baonu; W. Chocianowicz, W 50 lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, Londyn 1969; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; VI baon Pierwszej Brygady w bitwie pod Krzywopłotami (17-19 listopada 1914 r.), Warszawa 1936; Monitor Polski nr 87/1931. Pokaż
Baran Franciszek 1899 Wiewiórka pow. Pilzno CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263; Oss. rkps 15816/I, VI Lista strat; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; VI lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; Monitor Polski nr 218/1931. Pokaż
Baran Jan 1891 Nowy Sącz CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.128; Oss. rkps. 15812 I/1; Lista strat Legionu Polskiego. Od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; J. Giza, K. Giżanka, Cmentarz Komunalny w Nowym Sączu 1889-1994. Rejestr zasłużonych, Nowy Sącz 1994; Monitor Polski nr 64/1937. Pokaż
Baran Józef 1897 Kielce CAW I.120.27 Pokaż
Baran Piotr 1893 Łańcut CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.495. Pokaż
Baran Stanisław 1895 Drohobycz CAW I.120.27 Pokaż
Baran Stanisław 1897 Zawada, poczta Myślenice CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Baranowski Jan 1883 Gołymin pow.Pułtusk CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Monitor Polski nr 93/1937. Pokaż
Barański Fryderyk 1893 Lwów CAW I.120.1.76; CAW I.120.1.101; CAW.I.120.1.124; CAW I.120.27; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Monitor Polski nr 259/1937. Pokaż
Barański Tadeusz 1897 Grabówka pow. Częstochowa CAW I.120.27; AAN, ZLP; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż