Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 141
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Dąbal Tomasz 1890 Sobów pow.Tarnobrzeg Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; M.Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t.I, A-D, Warszawa 1998. Pokaż
Dąbek Feliks 1898 Imielin k. Zamościa CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Dąbkowski Zygmunt 1896 ur. Bolesławin pow. Biłgoraj, przyn Zamość CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.100; CAW I.120.1.102; Oss. rkps 15813/I; DRW 1919 nr 82; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; J.Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2014; Kadrowiacy o sobie, „Sowiniec”, Kraków, nr 24 (czerwiec 2004); Lista imienna Pierwszej Kadrowej, "Kurier Literacko-Naukowy", dod.do IKC nr 216, Kraków 6 VIII 1934; Lista imienna żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej, "Orzeł Biały". Londyn, nr 1 (1148), sierpień 1964. Pokaż
Dąbroś Andrzej 1895 przyn. Borowa pow. Pilzno CAW I.120.1.128. Pokaż
Dąbrowiecki Eustachy Jan Karol 1892 Lwów, przynależny Kraków CAW 120.63.746; CAW I.120.1.100; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.262, ANKr. NKN 434 k. 55, "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 8 z 14 VII; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; J.Majchrowski, Pierwsza Kompania kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2014; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271a; Pokaż
Dąbrowski Franciszek 1897 Stary Sącz CAW I.120.1.128; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271a, Pokaż
Dąbrowski Henryk 1896 Myszków CAW I.120.27; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Dąbrowski Jan 1898 Niegoszowice CAW I.120.27. Pokaż
Dąbrowski Roman 1896 Warszawa CAW I.120.27; CAW I.120.34; CAW 120.63.1023. Pokaż
Dąbrowski Stanisław 1892 Krosno CAW I.120.63.1028; Oss. rkps. 15812 I/1; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923, R.O.1924; W.K Cygan, Oficerowie Legionów Polskich, t.I; W. Milewska. M. Zientara; Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; M.Przeniosło, Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916; Ziemia Radomska, Kielce 2007; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271a; Pokaż
Dąbrowski Stanisław 1895 ur. przyn i zam. Niegoszowice pow. Chrzanów CAW I.120.27; CAW I.120.63.1028; Oss. rkps 15813/I. Pokaż
Dąbrowski Tadeusz 1895 Krosno CAW I.120.1.128; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928;R.O.1932; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; info P.Babinetza w Krosna. Pokaż
Dąbrowski Teofil 1898 ur Warszawa przyn. Lublin CAW I.120.27. Pokaż
Dąbrowski Teofil 1895 ur. Międzyrzecze przyn. Sosnowiec zam. Zagórze pow. Będzin CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; KN 21.06.1932; Oss. rkps 15813/I; Oss. Akc. 63/2001; B.Szwedo, w: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.3, Leszno-Tarnobrzeg, 2006.[nie występuje w R.O.1939]. Pokaż
Dackiewicz Michał 1897 Głuchów CAW I.120.27; CAW I.120.42.41; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Dalke Reinhold 1896 Jarosty k. Piotrkowa CAW I.120.27. Pokaż
Danach Franciszek 1896 Łańcut CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.263. Pokaż
Danek Jan 1896 Wilamowice pow. Biała CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I; CAW I.120.30; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Daniec Bronisław Edward 1882 Bochnia Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; ANKr. NKN 434, k. 13; CAW I.120.1.101; "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 4 z 29 V; Sprawozdanie Gimnazjum w Bochni 1904 s.54, J.Flasza, J.Kęsek Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992 s.108-109; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny, t. I, A-F. Warszawa 2005 s. 190-191; K.Stepan, Prawie jak słownik; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271a; Pokaż
Daniec Józef Jan 1880 Bochnia AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271a; ANKr., NKN 435, Rozkazy Komendy LP IX 1914 - 25 VIII 1917 r.; CAW I.120.1.496, CAW 120.63.746; CAW I.120.1.291; CAW.I.120.1.99; CAW I.120.1.345; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; L.Kania, Od Orląt Lwowskich do Ostrej Bramy, Sulechów 2008, s.314-315; S.Łoza Czy wiesz kto to jest? T.I, Warszawa 1938 s.130, J.Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie, s.109; K.Stepan, Prawie jak słownik...; Pokaż
Daniec Zdzisław 1894 przyn. Zakopane CAW I.120.1.128. Pokaż
Daniel Józef 1896 Kozodrza pow. Ropczyce CAW I.120.30; CAW I.120.1.128; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V listy strat. Pokaż
Danielkiewicz Kazimierz 1892 Kraków CAW I.120.27. Pokaż
Darmełko Aleksander 1896 Drozdów k. Łomży CAW I.120.27. Pokaż
Darzwański Zygmunt 1883 Lublin CAW I.120.27. Pokaż
Dawidowicz Pinkus 1896 Nowe Miasto CAW I.120.27; CAW I.120.27.69; CAW I.120.32Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010. Pokaż
Dawidowski Józef 1896 Mielec CAW I.120.1.128. Pokaż
De Lorme Jan 1896 w m. Rytwiany pow. Staszów, przyn. Sandomierz CAW I.120.1.128; CAW I.120.34; CAW I.120.63.263; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. rkps 15812/V; VII Lista strat. Pokaż
Dębski Stefan 1897 Łódź CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Dec Ignacy 1896 Sokołów CAW I.120.30; CAW I.120.1.128; CAW AP 788 KN (15 VI 1932) ; Zbigniew K. Wójcik , Ignacy Dec, w: Studia Rzeszowskie, t. 4, Rzeszów 1997, s. 180–181; Stanisław Kula, Ignacy Dec, „Pelikana”, Sokołów 27 V 1995, s. 1–6; Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, t. 2, Kraków 1997, s. 36–37, Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004, s. 79; Komunikat Zarządu Głównego Koła Czwartaków nr 3, 1934 s. 5; Katyń. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000, s. 102; Stanisława Sojowa, Mój Ojciec. Duch Twój jasny, świetlany, Biuletyn Katyński nr 42, 1997, s. 2; S. Sojowa, Mojego Ojca miłość do Komendanta, Rodowód nr 3, 2001, s. 55; S. Sojowa, Pamięci mojej mamy, w: Pisane miłością. Losy wdów katyńskich, red. R. Nazór, I. Skąpska, A. Spanily, Gdynia 2000, s. 48–55. Pokaż
Dec Józef CAW I.120.1.100;CAW I.120.1.101; CAW .I.120.1.102; CAW I.120.27.69; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Delekta Hieronim Stefan 1893 ur. Jarosław, przyn. Tarnów CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.248; CAW I.120.43.28; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915 (gdzie przydział: 2.pp. (5.) I Brygady, oraz, że zostal ranny pod Klimontowem.); AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271a, Pokaż
Dembowski Kazimierz CAW I.120.27; Oss 15812 Pokaż
Dęmbski Mieczysław 1895 Sosnowiec CAW I.120.27. Pokaż
Demel Franciszek Władysław 1896 Brody CAW.I.120.27.69; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Komunikat 19 z dnia 28.02.1936 r. - Zarząd Koła Żołnierzy VI Baonu I Brygady Leg. Pol.; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; B.Smykała, Z lat Wielkiej Wojny. Zaczernie i Zaczernianie 1914-1918, Zaczernie 2008. Pokaż
Denel Gustaw 1898 ur. Będzin zam.Sosnowiec Kopalnia Saturn CAW I.120.27. Pokaż
Derda Feliks 1893 Tomaszów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Deszczułka Antoni 1861 ur. Kolbuszowa przyn. Libusza pow. Gorlice CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.501; Oss. rkps 15813/I. Pokaż
Diakow Jan 1899 Lwów CAW I.120.27. Pokaż
Diduch Kazimierz 1887 Lwów, przyn. Dębniki pow. Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik. Pokaż
Diduch Paweł 1897 Romanówka pow. Tarnopol CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Oss. rkps 15816; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Dobija Stanisław 1899 Kęty CAW I.120.27; Oss. rkps 15812 I/1 Pokaż
Dobrodzicki Adam 1882 Wadowice CAW 120.63.746; CAW I.120.1.345; Oss. rkps 15813/I; ANKr. NKN 434; "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 8 z 14 VII; ANKr. NKN 441, Rozkazy oficerskie C i K Komendy Grupy Polskich Legionów, k.75; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, t.III A-D, Kraków 1999; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik; B.Szwedo, w: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.3, Leszno-Tarnobrzeg, 2006; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271a; Pokaż
Dobrowolski Kazimierz 1893 przyn. Tarnów CAW I.120.27; CAW I.120.9.99; Oss. rkps 15813/I; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Dobrowolski Wacław 1893 Lublin CAW I.120.27. Pokaż
Dobrowolski Władysław 1893 przyn. Rzeszów CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.252; CAW I.120.30; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Dobrzański Alojzy 1894 Nienadówka pow. Kolbuszowa CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.252; CAW I.120.30; Archiwum Diecezji Przemyskiej, Księgi Parafialne; www.nienadowka.jimdo.com. Pokaż
Dobrzański Grzegorz 1894 Sądowa Wisznia CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; Oss. rkps 15813/I; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Dobrzański Jan 1896 przyn. Limanowa CAW I.120.1.128; OGKr 1919 nr 64; Oss. rkps 15812/I. Pokaż
Dobrzański Karol 1896 Nowy Sącz CAW I.120.1.128; ANKr. NKN 434; "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 6 z 25 VI; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 271a; Pokaż