Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 10
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Effenberger-Śliwiński Jan 1884 w Wiedniu, przyn. Rzeszów ANKr., NKN, sygn. 434; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386, Rangaltersliste der Offiziren Pol.Legionen Stand am 1 Frebruar 1917; DRW 1919 nr 2; "Goniec Polowy Legionów"1916, nr 15; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; "Monitor Polski" 1937, nr 64; Żołnierz Legionów i POW nr 3-4/1939; A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t. 1, A-F; K. Stepan, Prawie jak słownik; W. Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Eichman Aleksander 1899 Łuck CAW I.120.1.101; CAW I.120.27. Pokaż
Eile Hirsch, Natan, od 1927 - Henryk 1878 Kraków ANKr. NKN 434; CAW I.120.63.746; CAW AP 540; CAW I.120.1.386, Rangaltersliste der Offiziren Pol.Legionen Stand am 1 Frebruar 1917; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 15 z 10 V; Prace Departamentów i Biur Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego wykonane lub przygotowane przez czas jej istnienia od dnia 16 stycznia do 1 września 1917 roku, Warszawa 1918; Legionista Polski. Kalendarz Naczelnego Komitetu Narodowego na rok 1916, Kraków brw; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.Rez.1934; S. Łoza: Czy wiesz kto to jest ?, Warszawa 1938; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t. 3, E-J Kraków 2006; M.Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010, s. 209-212; K. Stepan: Prawie jak słownik, Mars 2006, t. 20; Monitor Polski 1932, nr 29. Pokaż
Eisert Franciszek 1898 ur. w m. Ksawera (ob. dzielnica Będzina) CAW I.120.1.101; CAW I.120.27. Pokaż
Eliżanowski Wacław 1892 Warszawa CAW I.120.27. Pokaż
Endel-Ragis Leopold Marcin 1894 Żółkiew CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; CAW I.120.27.69; CAW I.120.63.746; "Monitor Polski" 1931, nr 18; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928;R.O.1932; R.O.1939; H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; H. Żelewski, Dzieje bojowe 8 Pułku Piechoty Legionów w walkach obronnych 1939 r., Lublin 1984; L. Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1986; Dziennik Stefana Dęba-Biernackiego, Niepodległość 1999, t. 50; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t. 1, A-F; M.Gałęzowski, red., Z Dziejów Walk o Niepodległość, t.1, Warszawa 2011; T. Radzik, J. Skarbek, A.A. Witusik, red., Słownik Biograficzny miasta Lublina, t. 1, Lublin 1993; MJP, J. Cisek, M. Cisek, "Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918", http://wykaz.muzeumpilsudski.pl/wykaz-legionistow/wykaz, dostęp 15 X 2016; informacje Barbary Hrynkiewicz z Radomia. Pokaż
Engler Zygmunt 1897 Częstochowa CAW I.120.27.69; CAW I.120.63.1028; J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. J. Pudełek: W Drużynie Komendanta. Ze wspomnień żołnierza I Brygady i oficera Adiutantury Generalnej Naczelnika Państwa (1914-1921), Warszawa 1938; Monitor Polski nr 63/1933. Pokaż
Englisz Marian 1891 Przyn. Kraków CAW I.120.1.128. Pokaż
Ernst Edmund 1900 ur. i przyn. Warszawa Oss. rkps 15813/I; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Eske Edmund CAW I.120.27.69; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. Pokaż