Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 80
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Fabiszewski Stefan 1896 Szatki k. Gostynina CAW I.120.27; CAW 120.63.1023; CAW I.120.1.101; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; J.Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2014. Pokaż
Faglio Józef 1886 Czerniowce CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.609; Oss. rkps 15812/III. Pokaż
Falkowski Czesław 1895 Piotrków Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; „Panteon Polski”, Lwów, R.II, nr 8 (12), Lwów 1925, s.14-18; informacje członka rodziny legionisty, p.Eryka Lewkowicza; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Faron Józef 1897 ur. Łysaków pow. Mielec przyn. Radomyśl CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.263; Oss. rkps 15816/I; J. Skrzypczak, Na drodze do wolności. Mielec Pokaż
Fatłach Mieczysław CAW I.120.27.69. Pokaż
Fałat Julian 1853 Tuligłowy k.Przemyśla W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999, M.Domagała, Julian Fałat, w: I Będzie Wolna Polska. Legiony Polskie w Sztuce, Katalog wystawy w Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa brw. Pokaż
Fałkowski Rudolf 1890 w m. Łąka k. Rzeszowa CAW I.120.1.128. Pokaż
Fedkowicz Jerzy 1891 W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999; J.Szancenbach, red., Wychowankowie i pedagodzy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Legionach, Kraków 1988. Pokaż
Fedkowicz Stefania 1887 Dubno, gub.besarabska, Rosja, lub Soroki w tejże guberni AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.9.49; CAW I.120.24.132; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; informacje prof.dr hab.M.Dutkiewicza (Skład oddziału sanitarnego przy 1. pp LP, VIII-IX 1914; Skład osobowy Oddziału Sanitarnego przy baonach); U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Fedorczyk Stanisław 1894 Rzeszów CAW.I.120.27.69; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345; CAW I.120.1.246; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; DRW 1918 nr 5; R.O.1923, R.O.1924, R.O.1928,R.O.1932, R.O.1939; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik... Pokaż
Fela Józef 1888 Zaborów pow.Brzesko, przynależny Żywiec ANKr, NKN 435, Rozkazy Komendy LP, IX 1914 - 25 VIII 1917; ANKr. NKN 434; ANKr., NKN 483; CAW 120.27.69; CAW I.120.31; CAW 120.63.746; CAW I.120.422; CAW I.120.1.386; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; DRW 1918 nr 6; "Goniec Polowy Legionów", R.II (1916) nr 15 z 10 V; Spis alfabetyczny I baonu 2 (5) pp. I Brygady LP, rkps., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181); Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923, R.O.1924, R.O.Rez.1934; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik, Mars 20 (2006). Pokaż
Felczyński Antoni 1897 Kałusz CAW I.120.27; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Feleksy Józef 1874 Kraków CAW I.120.1.128, CAW I.120.1.204, CAW I.120.43.28; Oss. rkps 15812/III; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Felicjanek Kazimierz 1892 Łódź CAW I.120.27; CAW I.120.24.20; CAW I.120.63.1028; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V listy strat. Pokaż
Felicyaniak Jan CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Felsztyński Stefan 1888 Zagórz, pow. Sanok CAW I.120.33; CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.437; CAW I.120.1.386; DRW 1918 nr 3; DRW 1918 nr 4; DRW 1919 nr 99; IV Lista strat..., Piotrków 1916; J. Smoleński –Kolec, 1. Pułk Ułanów Leg. Pol. Beliny im. Józefa Piłsudskiego (zarys historyczny),część 1. Rok 1914, w „Beliniak” nr 8-9, Londyn 1958; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im. Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; J. Smoleński - Kolec, ś.p. ppłk. Stefan Felsztyński, "Beliniak", Londyn, nr 14, 2 VIII 1966; I. Sobierajska, Stefan Felsztyński w: Legiony w Sztuce, Katalog Wystawy w Muzeum Wojska Polskiego; A.Roliński, A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918, Kraków 1989; W. Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, 2005; J.Szancenbach, red., Wychowankowie i pedagodzy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Legionach, Kraków 1988. Pokaż
Ferencowicz Artur 1893 Niemce CAW I.120.27; DRW 1919 nr 99; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Fetter Emil 1898 Łódź CAW I.120.27; Oss. rkps 15813/II; IV Lista strat. Pokaż
Fiałkiewicz Stanisław 1896 Czerniowce CAW I.120.27. Dziennik Michała Romera, zapis 11 IV 1916. Pokaż
Fiałkowski Jarosław 1894 Nowy Sącz AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682. Pokaż
Fiałkowski Stanisław 1896 ur. Złoczów, zam. Jarosław CAW I.120.1.128; CAW 120.28.391; CAW I.120.1.609; M. Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Figler, Balbin-Figler Marian 1882 Chicago AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; DRW 1919, nr 80; DRW 1919, nr 96; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Figus Jan 1886 Czarny Dunajec k. Nowego Targu AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.100; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.103; CAW I.120.63.675; Oss. rkps 15813/II; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; Pokaż
Fijał Michał 1897 Warszawa CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; Oss. rkps 15813/II; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916 Pokaż
Fijałkowski Stanisław 1896 przyn. Złoczów pow. Jarosław CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I; E. Qurini, 3 Pułk Piechoty Legionów; w dwudziestą rocznicę 1914 – 30.IX. - 1934, Jarosław 1934. Pokaż
Filar Franciszek 1893 Tarnów CAW I.120.1.128. Pokaż
Filar Józef 1895 przyn. Tarnów AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.128. Oss. rkps 15813/II; DRW 1919 nr 36; DRW 1919 nr 91; OGKr 1918 nr 12; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Filas Franciszek 1897 Maków CAW I.120.1.128. Pokaż
Filasiewicz Witold Marian 1877 Tarnopol, przyn. Krosno AAN, ZLP, 272; ANkr, NKN 291; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.129; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; P.Babinetz, Ruch niepodległościowy w Krośnieńskiem 1900-1918, Krosno 2007; K.Stepan, Prawie jak słownik. Pokaż
Filipek Stanisław 1898 ur. i przyn. Tarnów CAW I.120.1.128; CAW 120.63.630; Oss. rkps 15813/II; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Filipkiewicz Stefan 1879 Tarnów CAW I.120.9.99; Oss. rkps 15813/II; W. Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999; PSB, t.VI (1948), s. 451-452; I. Sobierajska, S. Filipkiewicz, w: Legiony w Sztuce. Katalog Wystawy w Muzeum Wojska Polskiego; J.Szancenbach, red., Wychowankowie i pedagodzy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Legionach, Kraków 1988 (gdzie m.in. wykaz 6. dzieł o tematyce legionowej ze zbiorów rodziny artysty). Pokaż
Filipkowska, zamężna Pełczyńska Wanda Izabela 1894 Jauco (Auco, Puerto Rico) CAW, Akta VM 25-1814; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; PSB t.XXV (1980); Bagiński H., U podstaw organizacji wojska polskiego 1908-1914; Warszawa 1935, L.Ciołkoszowa, Wspomnienie o Wandzie Pełczyńskiej, "Wiadomości", Londyn, (1976), nr 46; Filipkowska W., Do Warszawy...Kartka z pamiętnika, "Polska Zbrojna", Warszawa (1928), nr 79; W.Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935, L.1986; Z.Zawiszanka, Poprzez fronty. Pamiętnik wywiadowczyni I pułku piechoty Legionów z 1914 r. Na podstawie notatek spisanych w II – III 1915 r., Warszawa 1928. Pokaż
Filipkowski Mieczysław 1896 Łódź przyn. Sosnowiec CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; Oss. Akc. 63/2001. Pokaż
Filipowicz Edward 1882 ur. Lwów CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345; CAW I.120.1.437; CAW I.120.27; CAW I.120.43.28; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Filipowicz Wincenty 1896 Zam. Krużlowa Niżna, k. Grybowa AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.128, CAW I.120.1.437. Pokaż
Filuś Bronisław 1894 ur. Podhajce zam. Kozowa k. Brzeżan CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Finkelstein (Medyński) Władysław 1892 Chmielnik, Warszawa ANKr., NKN 291; ANKr., NKN 435, Rozkazy Komendy LP IX 1914 - 25 VIII 1917; CAW I.120.1.369; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.422; CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.102; DRW 1919 nr 25; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921 (tu: Medyński - Finkelstein); R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.Rez.1934; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, M-N, Kraków 2011; M. Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III,L-O; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010. Pokaż
Firek Augustyn 1897 ur. w Myślenicach AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I. Pokaż
Firlej Antoni 1898 Tuchów pow. Tarnów CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.128; CAW I.120.29; KN 6.06.1931. Pokaż
Firnhofer Leopold Marian 1896 Lwów CAW I.120.27 CAW I.120.63.1028; DRW 1919 nr 87; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921 (tu rok ur.: 1895). Pokaż
Fiukowski Jan 1898 Warszawa, przyn. Lublin CAW I.120.27. Pokaż
Fiut Władysław 1892 przyn. Męcina pow. Limanowa CAW I.120.1.128; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Fiut Władysław 1895 przyn. Łańcut CAW I.120.1.128 Pokaż
Flasza Artur 1897 ur. Kraków CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Pokaż
Flis Andrzej 1896 Sandomierz, przyn. Lublin CAW I.120.1.101; CAW I.120.27. Pokaż
Flis Henryk 1898 Kraków CAW I.120.27. Pokaż
Florek Kazimierz 1892 Jugowice k. Krakowa, przyn. Tarnów ANKr. NKN 434; CAW, AP. 1769/89/1323; CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.437; CAW I.120.1.386; Oss. rkps 15812/III; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 13 z 25 II; T. Dubicki, A. Suchcitz, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, t.1, Warszawa 2009; A. Pepłoński, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 1999; K. Stepan, Prawie jak słownik... Pokaż
Floryan Tomasz 1894 ur. Dybków, przyn. Przemyśl CAW I.120.1.128; CAW I.120.28.391; CAW I.120.63.263; Oss. rkps 15816/I; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; M. Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Folta Józef 1896 ur. Krosno, zam. Odrzykoń CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345; CAW I.120.27; P. Babinetz, Ruch niepodległościowy w Krośnieńskiem 1900-1918, Krosno 2007 (praca mgr obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim). Pokaż
Foltman Stanisław 1897 ur. Żołynia, k. Łańcuta CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.345; CAW I.120.27. Pokaż