Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 266
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Gacek Feliks 1893 Wola Filipowska k.Krakowa CAW 120.63.746; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990; H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; T.Malinowski, M.Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; H. Lewartowski, B. Pochmarski, A. Teslar, Szlakiem Bojowym Legionów, Lwów 1915; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II G-K; G.Łukomski, w: B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.2, Koszalin 1993; „Panteon Polski”, R.II, nr 1 (5), Lwów 1925, s.3. Pokaż
Gacek Ferdynand 1899 Skawa pow. Limanowa CAW I.120.27. Pokaż
Gacek Jacenty CAW I.120.1.422; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.675 Pokaż
Gacek Jan ur. Piotrowice k. Wadowic CAW I.120.1.128(n); Oss. rkps 15816/I, I lista strat; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Gackowiec Jan 1897 Olszówka pow. Limanowa CAW I.120.1.128. Pokaż
Gądek Adam 1896 Pieskowa Skała CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Gądek Edward 1894 Siemiechów pow. Tarnów CAW I.120.1.128; CAW I.120.9.30; CAW I.120.63.263; Oss. rkps 15816/I (tu: ur. 1896); Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Gądek Józef Aleksander 1895 Kraków DRW 1919 nr 36; CAW I.120.34; CAW 120.34.84; CAW I.120.1.102; W.Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Gądek Michał 1893 przyn. Bolechów ANKr., NKN 439; CAW I.120.1.128; W.Jaskulski, Cesarska i Królewska Komenda Grupy Legionów Polskich (luty-październik 1915 roku). Zarys służby, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” T. 17 (2016). Pokaż
Gądek Stanisław 1888 Kraków CAW I.120.1.99; CAW I.120.1.260; CAW I.120.1.438, CAW I.120.63.263; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW NKN 150.1.16 Służba zdrowia 2. i 3. pp na dzień 14 XI 1914; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; A.Rybicki, Legionowe kadry. Narodziny polskiego reportażu wojennego, Kraków 2014; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II G-K; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990; K.Stepan, Prawie jak słownik... Pokaż
Gądek Stanisław 1889 Bolesław, pow. Dąbrowa CAW I.120.1.128. Pokaż
Gądkiewicz Leon 1867 przyn. Kraków CAW I.120.1.128. Pokaż
Gadomski (Rola-Gadomski) Adam 1894 ur.Wieliczka AAN, ZLP, teka 272; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006 Pokaż
Gagatek Piotr CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.345 (tu Gagałek); DRW 1919 nr 70. Pokaż
Gągola Juliusz 1896 przyn. Łukanowice k. Brzeska CAW I.120.1.128. Pokaż
Gajdzicki Stanisław 1895 Sędziszów, przyn. Biała CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.679. Pokaż
Gajer Franciszek 1892 przyn. Myślenice CAW I.120.1.128. Pokaż
Gajer Józef 1898 Zubna, pow. Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Gajewski Aleksander 1893 Warszawa AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW 120.63.1023. Pokaż
Galiński Jan 1894 Zarzecze k. Niska CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.101; CAW I.120.28.391; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Galiński Jan zam. Tyniowice CAW I.120.27; A.Rybicki, Legionowe kadry. Narodziny polskiego reportażu wojennego, Kraków 2014. Pokaż
Gall Aleksander 1897 Przeworsk CAW I.120.9.99; CAW I.120.27; CAW I.120.63.1028; Oss. rkps 115813/II; DRW 1919 nr 93; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916, Piotrków 1916. Pokaż
Gallus Marian 1896 Warszawa AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.27. Pokaż
Galos Stanisław Józef 1894 Podgórze k.Krakowa, przyn.Rybna k.Liszek poczta Przeginia Duchowna CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.103; CAW I.120.31; CAW I.120.1.538; CAW I.120.63.338; Oss. rkps 15812/III; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; DRW 1919 nr 93; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; Żołnierze Września 1939, Warszawa 2009. Pokaż
Galus Ludwik 1896 Pilzno CAW I.120.1.128. Pokaż
Gancarz Bolesław 1893 Rudnik n.Sanem CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; B.Szwedo, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.3, Leszno-Tarnobrzeg 2006. Pokaż
Ganczarski Artur Alfred 1878 Zakopane CAW I.120.1.99; CAW I.120.1.548, CAW I.120.1.438 (tu data wstąpienia do LP 20 I 1917); Oss. rkps 15812/III; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; DRW 1918 nr 9; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich. Słownik Biograficzny, t.II, G-K; K. Stepan, Prawie jak słownik. Pokaż
Garbacki Stefan CAW I.120.1.101; CAW I.120.27. Pokaż
Garbaczewski Emil 1895 CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Garbarz Stanisław CAW I.120.27.69, Spis imienny batalionu VI baonu (bez daty). Pokaż
Garbusiński Tadeusz Sabin Maciej 1892 ur. Skawina k. Krakowa, przyn. Wieliczka AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.345; CAW I.120.1.386; CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.99; CAW I.120.1.438, DRW 1918 nr 1; Oss. rkps 15812/III; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II G-K; K. Stepan, Prawie jak słownik... Pokaż
Garstka Kazimierz 1896 Bukanowice pow. Rohatyn (Bukaczowice ?) AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.63.671; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916, Piotrków 1916; G.Łukomski, w: B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.2, Koszalin 1993. Pokaż
Gartkiewicz, Gartkiewicz-Nałęcz Stanisław 1892 Warszawa CAW I.120.9.99; Oss. rkps 15813/II; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; Skład UW i Sp.Wyk. 1916-48; Farm. pol. 1949, s.16; Dzieje Ucz. med. w Warszawie (1944-60) 1968 s.2; Pięćdziesiąt lat Inst. Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Warszawa 1968 s. 10, 156, 170, 175, 176; Arch. rodzin dra inż. arch. Przemysława M. Gartkiewicza, syna. Stanisław Feliksiak (red.), Słownik biologów polskich, Warszawa 1987. Pokaż
Gąsiewicz Henryk 1898 Warszawa AAN, ZLP, teka 294; CAW I.120.27. Pokaż
Gąsior Edward 1896 w m. Wesoła k. Brzozowa pow. Rzeszów CAW I.120.28.391; CAW I.120.63.671; CAW I.120.63.1026: CAW AP 7276; DRW 1919 nr 70; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; M.Smogorzewska Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t.II, E-J. Pokaż
Gąsiorowski Józef 1896 ur. i zam. w Sieniawie k. Jarosławia CAW I.120.1.128; CAW 120.28.391; CAW I.120.1.422; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Gąsiorowski Tadeusz 1896 Lwów CAW I.120.1.101; CAW I.120.9.99; CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; Oss. rkps 15813/II; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Gąska Piotr 1893 Lublin CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Gaurow Józef 1896 [?] ur. w m. Gawłuszowice przyn. Mielec CAW I.120.1.128 Pokaż
Gauter Ernest 1897 Tarnów CAW I.120.27. Pokaż
Gaweł Aleksander 1899 Zawoja CAW I.120.27. Pokaż
Gawełek Józef 1892 przyn. Stary Sącz CAW I.120.1.128, CAW I.120.63.682. Pokaż
Gawicz Andrzej 1887 Kielce CAW I.120.27. Pokaż
Gawicz Józef 1894 Kielce CAW I.120.27. Pokaż
Gawin Ludwik 1896 Zaczarnie pow. Tarnów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.729; CAW I.120.1.246. Pokaż
Gawlik Bronisław 1892 Ropczyce CAW I.120.1.128 Pokaż
Gawlik Jan 1897 Grybów CAW I.120.27; CAW I.120.63.1028; CAW I.120.63.338; Pokaż
Gawlik Zygmunt 1895 ur.Kraków, przyn.Jarosław CAW 120.35.85; CAW I.120.33 CAW akta K i MN; Oss. rkps 15813/II (tu, iż w 1914 przydzielony do 1. bat 1 part LP.); Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999; J.Szancenbach, red., Wychowankowie i pedagodzy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Legionach, Kraków 1988. Pokaż
Gawron Zygmunt August 1891 Kraków CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.438; CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.386; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik. Pokaż
Gawroński Józef Jerzy 1896 Lwów AAN, ZLP, teka 272; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; DRW 1918 nr 1; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż