Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 107
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Haak Rajnold 1896 Łódź CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Haas Marian 1895 we Lwowie, Przyn. Lwów CAW I.120.63.1026; CAW .I.120.1.102; CAW I.120.27.69; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Habel Jan 1888 Krzyż CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.1034; Oss. rkps 15812/III. Pokaż
Habliński Włodzimierz 1876 Krosno, przyn. Nowy Sącz CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.128 (tu przyn.: Kraków); CAW I.120.1.301; CAW I.120.63.682; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Habowski Stanisław Antoni 1895 przyn. Nowy Sącz AAN, ZLP, teka 273; ANKr., NKN, 483; CAW I.120.1.128, CAW I.120.63.682; CAW I.120.1.386; DRW 1919 nr 61; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923, R.O.1924, R.O.1928,R.O.1932, R.O.1939; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik; W.Steblik, Armia "Kraków 1939, Warszawa 1975. Pokaż
Hadłów Józef 1893 Horosno CAW I.120.27. Pokaż
Haftek Marian 1896 Tarnów CAW I.120.27; CAW I.120.63.729 (tu: szeregowy) ; Oss. rkps 15812/III; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Hain Stanisław 1895 przyn. Rzeszów CAW I.120.1.128. Pokaż
Hajduga Franciszek 1895 w m. Kaszów k. Myślenic, przyn. Osielec CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/I . Pokaż
Hajduga Jan 1894 CAW 120.63.630; CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; Oss. 15813/II; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Hajduga Władysław 1896 przyn. Górna Wieś k. Myślenic CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.345. Pokaż
Hajduk Feliks 1893 przyn. Rożnów k. Nowego Sącza CAW I.120.1.128. Pokaż
Hajduk Feliks Tadeusz 1885 Rudki pow. Sambor CAW I.120.1.267; CAW 120.63.746; KN 12.05.1931; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t. 3, E-J Kraków 2006; Przemyski Słownik Biograficzny, t. 2, Przemyśl 2011, s. 25-28; K.Stepan, Prawie jak słownik...; E.Buława, Egzamin wobec Polski. Ślązacy cieszyńscy w czynie legionowym w latach I wojny światowej, Cieszyn 1998. Pokaż
Hajec Jan 1891 Książnice pow. Mielec, przyn.Nowy Targ ANKr. NKN 434; CAW 120.63.746; Oss. 15813/III; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 8 z 14 VII; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181); „Żołnierz Legionów i POW” Warszawa R.III (1939), nr 3-4; „Wiadomości Polskie” R.1916, nr 90; VII Lista Strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; J.Flis, Jan Hajec (1891-1916). Legionowy bohater z Książnic, „Rocznik Mielecki” 1998, t.1; J.Skrzypczak, Hajec Jan (1891-1916)-porucznik LP (Mielecki poczet kawalerów Orderu Virtuti Militari), „Rocznik Mielecki” 1999, t. 2; W.Potkański, Ruch narodowo-niepodleglościowy w Galicji przed 1914 rokiem, Warszawa 2002; W. Potkański, Ruch zbrojny na Podhalu w latach 1912-1914, w: Małopolska i Podhale w łatach wielkiej wojny 1914 - 1918, cz. 1, red. R.Kowalski, Nowy Targ 2005; J.Cisek, K.Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914 - 1918, Kraków 2006; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999; J.Skrzypczak, Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008. Pokaż
Hajn Edward 1897 w Łodzi CAW I.120.27.69; CAW I.120.63.1028; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006 (tu: Hain Edward). Pokaż
Halawa Augustyn 1881 ur. Podgórze, przyn. Kraków CAW I.120.1.128; CAW 120.63.630; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915.; M.Popiel, Spis członków Związku Legionistów Polskich w Mościcach, "Rocznik Tarnowski" nr 19 (2014). Pokaż
Halecio Tomasz 1892 urodzony i zamieszkały w Jodłówce k.Jarosławia CAW I.120.1.128; CAW 120.28.391; CAW I.120.9.99 (tu: Halejcza). CAW I.120.1.201 (tu: Halejczo); Oss. rkps 15813/II (tu: Halejcio); Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Halejko Jan 1895 Jasienice Zamkowe, Turka CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338 Wykaz żołnierzy 3 kompanii uzupełniającej odesłanych na front 16 V 1916; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Halemba Franciszek 1891 Brzeszcze, Oświęcim CAW I.120.1.100; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.345; CAW I.120.27; CAW I.120.63.338; CAW I.120.63.729 (tu: kapral); CAW I.120.63.1028; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916, Piotrków 1916. Pokaż
Haliew Tomasz 1892 przyn. Jodłówka CAW I.120.1.128. Pokaż
Halita Józef 1896 CAW I.120.1.128; http://wykaz.muzeumpilsudski.pl/wykaz-legionistow/wykaz Pokaż
Haluta Józef 1896 Tarnów KN 6.06.1931; ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.128; CAW I.120.30; CAW I.120.1.609; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 13 z 25 II; ; DRW 1919 nr 36. Pokaż
Hamerski Mieczysław 1895 Radom CAW I.120.27 Pokaż
Hamiński Stanisław CAW I.120.27.69 Pokaż
Hampel Czesław CAW I.120.27.69.; CAW I.120.63.729 Pokaż
Handorf Rajnold 1896 Kleszczów, Piotrków CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Hankus Karol 1893 Kraków CAW I.120.1.100; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15812/III; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Hans Kazimierz 1894 urodzony w Komarnie, zamieszkały w Jarosławiu AAN, ZLP, teka 273; CAW I.120.30; CAW I.120.1.128; CAW 120.28.391; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Hans (Haus) Tadeusz 1895 Jarosław CAW I.120.1.128; CAW I.120.28; J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Hansler Dawid 1896 Lwów CAW I.120.27. Pokaż
Hanusz Tadeusz 1896 CAW I.120.27.69. Pokaż
Hara Wawrzyniec 1895 Włoska Wieś, Bolechów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Oss. rkps 15812/III; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Harapcio Michał 1894 Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Harasymowicz Adam 1890 Lwów CAW I.120.27; VII Lista Strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Harczewski Włodzimierz Spis imienny batalionu VI baonu ( bez daty); CAW I.120.27.69. Pokaż
Hartmann Józef 1890 Zagórze, Dąbrowa Górnicza CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Oss. rkps 15812/III. Pokaż
Hausner Ludwik Eugeniusz Stanisław 1886 Samborek k. Krakowa ANKr, NKN, t. 309, t. 326, t. 328; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; S. Łoza, Czy wiesz kto, t. 2, s. 264; J.Z.Pająk, Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916; Ziemia Kielecka, Kielce 2007, s.235. Pokaż
Hałat Adolf 1898 ur.Trzebinia, przyn.Chrzanów, zam.Trzebinia AAN, ZLP, teka 273; CAW I.120.27; CAW I.120.9.99; Oss. rkps 15813/II. Pokaż
Hałatek Franciszek 1893 Kęty pow.Biała Oss. rkps 15816/I; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916, Piotrków 1916; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006 Pokaż
Hałko Piotr 1895 ur. w m. Huta Komorowska CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.100; CAW .I.120.1.102. Pokaż
Hebda Józef 1893 w m. Kidałowice k. Jarosławia CAW I.120.1.128; CAW I.120.28.391; Oss. rkps 15812/III; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Heinisz Michał 1895 Żuków, Brzeżany CAW I.120.27. Pokaż
Heller Józef 1896 Lwów AAN, ZLP, teka 273; CAW I.120.27; CAW I.120.1.345; CAW I.120.63.338; CAW I.120.63.671; Oss.15814; CAW I.120.1.101; DRW 1919 nr 93; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; "Postępy Biochemii" , t. 28, nr 4, Warszawa 1982, s. 387-390. Pokaż
Heller Stanisław 1894 Złoczów AAN, ZLP, teka 273; CAW I.120.27; CAW I.120.63.1028; CAW I.120.1.101; DRW 1919 nr 36; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921 Pokaż
Helm Jan 1894 Borynia, pow. Turka CAW I.120.27.69; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Hendzel Ludwik 1896 Tarnów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246 . Pokaż
Herburt Józef 1890 Domaradz pow.Brzozów VII Lista Strat Legionów Polskich, Piotrków 1916 (tu: Herbut); Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006 (tu: Herbut); H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; A.Narbutt-Łuczyński, U kresu wędrówki, Londyn 1966; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich. Słownik Biograficzny, t.II, G-K (tu: Herburt-Warski).; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Herczak Włodzimierz 1899 Mielec CAW I.120.1.246; CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Heriadin Józef Antoni 1885 ur w Andrychów CAW 120.63.678; Corpus Studiosorum, Universitatis Iagellonicae 1850/1851-1917/1918 E-J, Kraków 2006; G.Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997, s.184; G, Studnicki, Kto był kim w Wadowicach, Wadowice 2004, s.10, 86; G. Studnicki Pierwsza wśród równych,Wadowice 1991, s.72; T. Bojeś, Ostatni Mohikanie czyli klasa gimnazjalna Karola Wojtyły, Kraków 2000, s. 73; Pokaż
Herian Andrzej 1897 CAW I.120.27. Pokaż