Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 16
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Iberle Józef 1895 przyn. Laszki CAW I.120.1.128. Pokaż
Idzik Jan 1898 w m. Zakościele k. Mościsk zam. Winniki ob. Ukraina CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Idzikowski Leon 1897 w Łodzi CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Ignasik Stanisław 1894 w Tarnowie CAW I.120.1.128. Pokaż
Ilków Stanisław 1898 Stanisławów CAW I.120.27; CAW I.120.62.8; Oss. rkps 15816/II; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916, Piotrków 1916. Pokaż
Ilnicki Karol 1898 w m. Kamionka Strumiłowa Przyn. CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; Oss. rkps 15812/III; Oss. rkps 15813/II. Pokaż
Indyk-Czajkowski Walenty 1895 Cyranka pow.Mielec CAW I.120.1.101;CAW I.120.27.69; CAW I.120.63.1028; Oss. rkps 15812/III; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Komunikat Koła Żołnierzy VI baonu nr 17, Warszawa 1935; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921 (tu: Indyk-Czaykowski); W.K. Roman, Internowanie żołnierzy polskich na Litwie, wrzesień 1939 - lipiec 1940, „PHW” R.III (2002), nr 2; J.Skrzypczak, Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008; J.Skrzypczak, Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t.15, Kraków 2011. Pokaż
Ingielewicz Antoni 1892 CAW I.120.27. Pokaż
Inslaer Adolf 1891 Będzin CAW I.120.27.69; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921 Pokaż
Irewa Józef 1894 Brelcze, Uhost, Czechy CAW I.120.27. Pokaż
Iwan Mateusz 1895 w m. Sędziszów Przyn. Ropczyce CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/II; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Iwanek Wincenty CAW I.120.27. Pokaż
Iwański Ludwik 1893 Białogon CAW I.120.27; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181). Pokaż
Iwański Stanisław 1897 Dynów CAW I.120.27; CAW I.120.63.338; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Iwański Stanisław 1898 Kielce CAW I.120.27. Pokaż
Izdebski Stanisław 1894 Nowy Sącz Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006 (fot.); Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; VII Lista Strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; „Panteon Polski”, R.II, nr 10 (14), Lwów 15.05.1915 (fot.); U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż