Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 141
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Jabrucki Franciszek 1892 Sowliny k.Limanowej CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; E.Wojtas-Ciborska, Księga Limanowian. Biografie ludzi związanych z Ziemią Limanowską, cz.1., Limanowa 2006. Pokaż
Jabłoński Antoni 1896 Usarzowa na ziemi Sandomierskiej ANKr., NKN, sygn. 434; CAW I.120.33; CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.386 (tu daty awansów: chor.-5 III 1915; ppor.-2 VIII 1915, por.. 1 XI 1916); "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 8 z 14 VII; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006 (tu: ur.: 11 VI 1896); J.M.Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2014; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; Sewer, Z posiewu śmierci. Śp.major Antoni Jabłoński, "Żołnierz Polski", Warszawa, nr 178, 4 XI 1920; B.Szwedo, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.3, Leszno-Tarnobrzeg 2006. Pokaż
Jabłoński Antoni 1895 Zduńska Wola CAW I.120.27; CAW I.120.63.630; CAW I.120.1.101; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Jabłoński Józef 1893 Przyn. Łańcut CAW I.120.63.263; CAW I.120.1.128; Borysław w walce o niepodległość, Borysław 1932. Pokaż
Jabłoński Konstanty Piotr 1893 w Kaliszu Przyn. Warszawa. CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW I.120.63.338; Biblioteka cyfrowa UMCS, Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału ZLP w Lublinie 1937-1938; IV Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania, Piotrków 1916; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; J.Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2014; Kadrowiacy o sobie, „Sowiniec”, Kraków, nr 24 (czerwiec 2004); Lista imienna Pierwszej Kadrowej, "Kurier Literacko-Naukowy", dod.do IKC nr 216, Kraków 6 VIII 1934; Lista imienna żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej, "Orzeł Biały". Londyn, nr 1 (1148), sierpień 1964. Pokaż
Jabłoński Marian 1893 w m. Starunia k.Bohorodczan, zam. Wolanka k. Borysławia CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW I.120.63.671; DRW 1919 nr 80; DRW 1919 nr 96; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Jabłoński Mateusz 1893 w m. Dubienka k. Hrubieszowa, Zam. Ameryka, adres do koresp. Odessa CAW I.120.1.101; CAW I.120.27. Pokaż
Jabłoński Roman 1898 Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.63.1028; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Jachieć Franciszek Jan 1889 Kraków ANKr., NKN 483; CAW I.120.63.263 (tu ur. 2 VII 1889); CAW I.120.1.345; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921 W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K. Pokaż
Jachnicki Antoni 1897 Wilkowice CAW I.120.27; CAW I.120.63.338. Pokaż
Jachnicki Eugeniusz 1896 w m. Przemyślany Zam. Kołomyja CAW I.120.27. Pokaż
Jackór Stefan CAW I.120.27 Pokaż
Jacków Stefan CAW I.120.27; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Jackowski Edward 1896 Przyn. Kielce CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Jackowski Henryk 1895 CAW I.120.63.1021, CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.345; DRW 1919 nr 80; VII Lista Strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921 (tu: Henryk Marian, ur.: 1 VI 1898). Pokaż
Jacniacki Aleksander 1896 Urzędów CAW I.120.27 Pokaż
Jacura Grzegorz 1898 Przemiczniki, przyn. Stanisławów CAW I.120.27; CAW I.120.1.246. Pokaż
Jagliński Józef 1896 Warszawa CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.422; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Jakimek Andrzej 1890 Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.345; CAW 120.27.127; CAW I.120.1.101; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Jakl Stanisław 1889 Krehów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246. Pokaż
Jaklicz Józef 1894 w m. Podgórze ob. dzielnica Krakowa. ANKr., NKN, sygn. 434; CAW I.120.1.101; CAW I.120.29; CAW I.120.1.386; CAW 120.63.746; IJP-NY, Archiwum gen.Józefa Jaklicza; DRW 1919 nr 90; DRW 1919 nr 97; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928; R.O.1932; R.O.1939; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921 Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 7 z 6 VII; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 15 z 10 V. Pokaż
Jakowicki Władysław 1885 Witebsk APKr, NKN 375; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.548; CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.386; DRW 1919 nr 31; OGLub. 1919 nr 27; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; PSB t.X (1962); W.Rogalski, Spis Lekarzy Legionowych, rkps w rękach prywatnych; Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w latach 1919-1929, Wilno 1931. Pokaż
Jakubiec Emil Przyn. Kolbuszowa CAW I.120.1.128. Pokaż
Jakubik Józef 1896 w m. Pawłosiów pow. Jarosław CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; CAW I.120.27; Oss. rkps 15812/IV. Pokaż
Jakubowicz Adam 1894 CAW I.120.27.69. Pokaż
Jakubowski Antoni 1887 Wiedeń CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; J.Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2014; Kadrowiacy o sobie, „Sowiniec”, Kraków, nr 24 (czerwiec 2004); Lista imienna Pierwszej Kadrowej, "Kurier Literacko-Naukowy", dod.do IKC nr 216, Kraków 6 VIII 1934; Lista imienna żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej, "Orzeł Biały". Londyn, nr 1 (1148), sierpień 1964; M.Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t.II, E-J, Warszawa 2000. Pokaż
Jakubowski Kazimierz 1897 w m. Kozłów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246. Pokaż
Jakubowski Tadeusz Kazimierz Alojzy 1891 Kołomyja, przynależny Bochnia ANKr. NKN 434; CAW 120.63.746; CAW .I.120.1.102; CAW I.120.1.386, Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; DRW 1919 nr 33; DRW 1919 nr 70; DRW 1919 nr 81; DRW 1919 nr 89; Goniec Polowy Legionów R.II (1916) nr 12 z 15 I; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923, R.O.1924, R.O.1928, R.O.Rez.1934; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich. Słownik Biograficzny, t.II G-K; K.Stepan, Prawie jak słownik; T.Malinowski, M.Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; „Wiadomości Bocheńskie” 1996 nr 2; Pokaż
Jakubowski Wacław 1897 Sitaniec CAW I.120.27. Pokaż
Jamro Karol 1894 Zagórzany, Gorlice CAW I.120.27; CAW I.120.63.676. Pokaż
Jamróg Stefan 1897 ur. w m. Klikowak. Tarnowa KN 12.05.1931; ANKr. NKN 434; ANKr. NKN 435; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.746; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 4 z 29 V; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 6 z 25 VI; H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t. 2, G-K.; J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Jamróz Józef 1895 Wola Filipowska CAW I.120.27; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Jamroży Józef 1897 w m. Ułuda, przyn. Młodochów k. Mielca CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.94; CAW I.120.1.128; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915.. Pokaż
Jana Marian 1896 przyn. Tarnów CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.102; DRW 1919 nr 87; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Jancarz Henryk Wincenty 1892 w m. Kojszówka pow. Myślenice CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.102; DRW 1918 nr 5; Oss. rkps 15812/IV; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; DRW 1918 nr 5; DRW 1919 nr 98; OGKr 1918 nr 11; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K. Pokaż
Janczyni Tadeusz 1897 we Lwowie CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/II. Pokaż
Jania Wincenty 1897 przyn. Mszana Dolna k.Limanowej CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Janica Wilhelm 1898 Bystra CAW I.120.27; CAW I.120.1.345. Pokaż
Janicki Bronisław Feliks Romuald 1889 ur. w Grybowie, przyn. Nowy Sącz CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006 Pokaż
Janicki Kazimierz Bogumił 1894 w m. Radymno pow.Jarosław CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.386 (tu iż awans na chor. nastąpił 20 V 1915); ANKr., NKN, sygn. 434; OGKr. 1918 nr 8; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 15 z 10 V; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; P. Stawecki, Oficerowie dyplomowani Wojska II Rzeczpospolitej, Wrocław 1997; Encyklopedia Wojskowa, t. III Warszawa 1932. Pokaż
Janicki Mieczysław 1897 Rzeszów CAW I.120.27; CAW 120.62.8. Pokaż
Janiec Edward 1896 Przemyśl CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Oss. rkps 15812/IV; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Janik Jan 1895 ur. Janikowice zam. Kozłówka pow. Gorlice CAW I.120.63.1034; Oss. rkps 15812/IV; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, E-J Kraków 2006 (tu ur. w: Dominikowicach); DRW 1919 nr 41; OGLub. 1919 nr 57; S.Zając, Ocalić od zapomnienia. Pracownicy naukowi oraz absolwenci – wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD – 1940 r., Kraków 2002. Pokaż
Janik Jan 1885 ur. w m. Kotkówka k. Gorlic CAW I.120.1.128. Pokaż
Janik Józef 1896 ur. w m. Gostwica k. Nowego Sącza CAW I.120.1.128; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Janik Stanisław 1895 ur. i przyn.Zamoście pow.Piotrków CAW I.120.27; CAW I.120.63.338; CAW I.120.63.736; Oss. rkps 15813/II. Pokaż
Janikowski Wiktor 1893 Sosnowice (Sosnowiec) CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Janiszewski Henryk 1897 CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15816/II; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; VII Lista Strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; J.Giza, Cmentarz Komunalny w Nowym Sączu, Rejestr Zasłużonych, Nowy Sącz 1994. Pokaż
Janiszewski Tadeusz 1899 Kraków CAW I.120.27; DRW 1919 nr 96; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Janiszewski Włodzimierz 1896 Łódź CAW I.120.27; CAW.I.120.27.69. Pokaż