Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 563
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Kacki Feliks 1896 ur Bronowice k.Krakowa CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Kaczen Tadeusz CAW I.120.27 Pokaż
Kaczkowski Franciszek 1896 przynależny Krosno - Turaszówka CAW I.120.63.102; CAW I.120.1.345; CAW I.120.1.129; CAW I.120.1.100; CAW I.120.1.102; CAW I.120.27.69; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Kaczkowski (Kączkowski) Karol CAW I.120.27.69; Oss. rkps 15816/II; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Kaczmarski Tadeusz 1898 Przyn. Bochnia. CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. 15813/II. Pokaż
Kaczmarz Marian 1895 Sambor Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009 (tu: Stefan Marian); S.Zając, Ocalić od zapomnienia. Pracownicy naukowi oraz absolwenci – wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD – 1940 r., Kraków 2002. Pokaż
Kaczmarz Stefan 1895 Sambor, przyn. Tarnów CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.1.345; CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15812/IV; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; L.Maligranda, Stefan Kaczmarz (1895-1939) , "Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego", Seria VI: Antiquitates Mathematicae 1(2007). Pokaż
Kaczor Franciszek 1893 Turka, Stryj, przynalezny Wygoda CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Kaczorkiewicz Bronisław 1891 w m. Czarna Wieś k. Bochni CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15812/IV. Pokaż
Kaden Adam 1888 Lwów AAN, ZLP, teka 274; CAW I.120.1.345; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; PSB t. XI. Pokaż
Kajafa Władysław 1896 przynalezny Mikulińce CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Kajec Władysław 1894 Przyn. Jodłowa-Pilzno CAW I.120.1.128 Pokaż
Kąkolewski Henryk 1894 ur. i przyn. Miński Mazowiecki AAN, ZLP, teka 274; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.1.101; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; W.Jędrzejewicz, POW i Batalion Warszawski. Moja służba 1914-1915, Warszawa 1939. Pokaż
Kala Kazimierz 1892 lub 1898 Płock CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O (tu rok urodzenia: 1898); CAW I.120.422. Pokaż
Kala Stanisław 1884 w m. Pogórska Wola k. Tarnowa CAW I.120.1.128. Pokaż
Kalaman Zygmunt 1891 Dorożów, Sambor, przynalezny Turcza Wielka pow.Dolina CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.422; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; VII Lista Strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Kalandyk Andrzej 1895 w Tyczynie, k. Rzeszowa Przyn. Tyczyn k. Rzeszowa CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.29; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.1026. Pokaż
Kalandyk Józef 1898 Niechobórz pow. Rzeszów CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102; IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002-2003; B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.III (1939), cz.1, Koszalin 1997. Pokaż
Kalemba Konstanty 1895 Dobczyce CAW I.120.27; CAW I.120.63.102; CAW I.120.63.630; CAW I.120.63.729; CAW I.120.1.345; Oss. rkps 15812/IV. Pokaż
Kalenda Józef 1887 w m. Franowa, Czechy, przynalezny Zbrasław, Czechy CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.27; Oss. rkps 15812/IV. Pokaż
Kaleński Gustaw 1881 Ryżnia, przyn. Żytomierz AAN ZLP, teka 274; CAW I 120 1.125; CAW I.120.63.102; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; DRW 1919 nr 36; DRW 1919 nr 76; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; PSB, t.XI, s.437-438; Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków w Poznaniu 1925, Lwow 1925; Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie; G. K.; Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich, t.I 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988. Pokaż
Kaleta Wojciech 1893 ur. i zam.Bibice pow. Kraków CAW WBH 341.1.320; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102. K-O. Pokaż
Kaliciński Wiktor Franciszek 1896 Kraków Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; J.B.Gliński Słownik Biograficzny Lekarzy...; W.Jedrzejewicz, J.Cisek, Kalendarium zycia Józefa Piłsudskiego, t. 4, Łomianki 2007; J. Snitko - Rzeszut], Wiktor Franciszek Kaliciński „WPH" (1990), nr 3-4, s.397; J.Tucholski Mord w Katyniu; S.Zając, Ocalić od zapomnienia. Pracownicy naukowi oraz absolwenci – wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD – 1940 r., Kraków 2002. Pokaż
Kalina Antoni 1897 Łuków CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Kalinowski Eugeniusz Józef 1887 w m. Dolna Wieś k. Myslenic AAN ZLP, teka 274; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.63.263; CAW I.120.1.386; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K; K.Stepan, Prawie jak słownik. R.O.1923, R.O.1924, R.O.1928, R.O.1932; J.Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk Ostaszków Starobielsk. Lista Ofiar, Warszawa 1991. Pokaż
Kaliński Władysław 1891 Rohatyn, przynależny Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.63.1028; CAW I.120.1.386; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.1.246; DRW 1919 nr 99; V Lista strat 1916...; VI Lista strat... Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916; R.O.1923, R.O.1924, R.O.1928,R.O.1932, R.O.1939; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K; K.Stepan, Prawie jak słownik... Pokaż
Kaliszczak Jan 1893 Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; DRW 1919 nr 82; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Kalita Emil Michał 1895 Kraków, przyn. Ropczyce AAN ZLP, teka 274; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. 15813/II; CAW I.120.63.1028; CAW I.120.1.101; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; DRW 1919 nr 36; DRW 1919 nr 68; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Kalita Karol 1893 przyn. Gorzyce k. Tarnobrzega, zam. w m. Wietlin k. Jarosławia CAW I.120.1.128; CAW I.120.29; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.1.101; CAW 120.28.391; Oss. rkps 15812/IV; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Kalita Marian 1899 zam. Rzeszów AAN, ZLP, teka 274; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.128; Oss. rkps 15812/IV. Pokaż
Kalitka Kazimierz 1892 Turka nad Stryjem CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345. Pokaż
Kaliłko Kazimierz 1892 Turka CAW I.120.27; CAW I.120.1.345. Pokaż
Kalok (Kalota) Piotr 1894 Warszawa CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O (tu: Kalota). Pokaż
Kamecki Andrzej 1895 Radomyśl CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.729. Pokaż
Kamer Zygmunt 1893 Gródek Jagielloński CAW I.120.27 Pokaż
Kamieński Ludwik 1893 CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Kamieński Stanisław CAW I.120.27.69; CAW I.120.63.102, K-O Pokaż
Kamieński Władysław 1890 przyn. Stary Sącz CAW I.120.1.128. Pokaż
Kamiński - 1893 Rzeszów CAW I.120.1.128. Pokaż
Kamiński Bolesław 1897 Biała Krakowska (obecnie część Bielska-Białej) CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat LP 1914-1918; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Kamiński Edward 1896 Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.63.729; CAW I.120.63.831 (tu: ur. 1897); CAW I.120.63.1028; CAW I.120.1.101; DRW 1919 nr 80; OGLub. 1919 nr 87; Lista strat VII-X 1915, Piotrków 1915; Lista strat V-VII 1915. Pokaż
Kamiński Feliks 1896 CAW I.120.27.69; Komunikat Koła Żołnierzy VI baonu I Brygada LP LP nr 31, Warszawa 1939. Pokaż
Kamiński Feliks 1886 Jaworzno pow. Chrzanów CAW I.120.1.386 (tu daty awansów: chor.- 13 VIII 1915, ppor. - 1 XII 1915); CAW 120.63.746; CAW I.120.1.548, CAW I.120.1.102; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; DRW 1919 nr 99; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; OGKr 1918 nr 8; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921 Z. Moszumański, Z. Kozak, Wojenne szkoły dla oficerów artylerii (1914-1921), Pruszków brw; W.Chocianowicz, Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967; B.Szwedo, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t.II (1914-1921), cz.3, Leszno-Tarnobrzeg 2006; Wartościowa dokumentacja fotograficzna dotycząca służby oficera w kalendarzach wydawanych staraniem Rodziny, m.in.: na rok 2012). Pokaż
Kamiński Kazimierz 1898 Hłodno Wielkie, Żółtańce CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.1.101; Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Kamiński Władysław 1896 w m. Czermin pow. Mielec CAW I.120.1.128. Pokaż
Kamiński Zygmunt 1893 Sosnowiec CAW I.120.27.69; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. Akc. 63/2001. Pokaż
Kamionka Jan 1892 w Sieciechowie, zam. Warszawa CAW I.120.27; Oss. rkps 15813/II; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916. Pokaż
Kammer Zygmunt 1893 Dobrostany CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; V Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010. Pokaż
Kamocki Stanisław Juliusz 1875 Warszawa, przynależny Kraków CAW I.120.63.102, K-O; DRW 1919 nr 90; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; A.Konopacki, S.Krzysztofowicz-Kozakowska. Stanisław Kamocki (1875-1944). Spotkania ze sztuką. Katalog wystawy podróżnej, Łaziska Dolne 2009 (gdzie m.in.szkice legionowe Kamockiego, w tym poz.49: Autoportret artysty w mundurze legionowym); J.Szancenbach, red., Wychowankowie i pedagodzy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Legionach, Kraków 1988. Pokaż
Kamski-Milan Maksymilian 1895 Trzebieńczyce pow. Wadowice AAN, ZLP, teka 274; CAW I.120.1.351; CAW I.120.1.386; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.63.676; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; Rok bojów na Polesiu. Notatki i szkice oficerów 6 pułku Legionów Polskich, Warszawa 1917; P.Stawecki Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994. Pokaż