Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 140
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Labudzki Władysław 1897 Przyn. Rzeszów CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O; Lista strat LP V - VII 1915. Pokaż
Lach Bolesław Tadeusz 1888 ur w m.Ryglice k.Tuchowa, pow.Tarnów CAW I.120.9.49, Skład osobowy oddziału sanitarnego przy 1. pp (sierpień-wrzesień 1914); Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009. Pokaż
Lachendro Adam 1895 (19 lat) Przyn. Tarnów CAW I.120.1.128. Pokaż
Lachowicz Józef 1884 Kulparków CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.610; CAW I.120.1.345; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Lacny Alfred 1893 Przyn. Stanisławów CAW I.120.1.128;Oss. rkps 15812/V; Lista chorych... 1915; Lista strat V - VII 1915. Pokaż
Lacny Ignacy 1895 CAW I.120.1.128. Pokaż
Lajfert Władysław 1897 Lublin CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Landau Maksymilian Norbert 1870 Tyśmienica, przynależny Kraków AAN ZLP, teka 276; CAW I.120.1.386; CAW I.120.27; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921; R.O.1923; R.O.1924; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III,L-O; PSB t.XVI (1971). Pokaż
Landesberg Wilhelm Wiktor 1873 w m. Zniesienie, przyn. Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.630; CAW I.120.63.781; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010. Pokaż
Langer Czesław 1899 Lwów AAN ZLP, teka 276; CAW I.120.27 Pokaż
Langer Ludwik 1893 lub 1894 lub 1897 Dąbrowa, przyn. Brzesko CAW I.120.1.128, CAW I.120.63.102, K-O; IV Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania, Piotrków 1916 (tu: ur. 1893); J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat LP 1914-1918 (tu: ur. 1897) Pokaż
Langer Ludwik 1898 Lublin CAW I.120.27 Pokaż
Langer Tadeusz 1898 Myślenice CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Langer Władysław 1896 CAW I.120.27 Pokaż
Langner Czesław Henryk 1899 Kraków, przyn. Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Langner Ludwik 1898 Lublin CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Langrod Witold Lucjan 1899 Lwów, zam. w Krakowie AAN ZLP, teka 276; CAW I.120.27; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; OGKr. 1919 nr 21; DRW 1919 nr 82; OGKr. 1919 nr 21; Biuletyn Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, R.XL (1984); E.S.Urbański, Sylwetki Polskie w Ameryce Łacińskiej w XIX i XX wieku. Uczeni, Literaci, Artyści, Kler i Wojskowi, Stevens Point, 1991. Pokaż
Lankiewicz Tadeusz CAW I.120.27.69. Pokaż
Lasek Antoni Piotr 1892 Tarnów CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; Lista chorych, rannych...1915; D. Golik, "Niech żyje Polska!", w: F. Musiał (red.) "Wojna się nie skończyła", Kraków 2014, s.128-132. Pokaż
Laski Franciszek 1892 Przyn. Czarny Dunajec, Zam. Nowy Targ CAW I.120.27.69; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. rkps 15813/III. Pokaż
Laskoś Kazimierz 1895 CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. rkps 15816/II. Pokaż
Laskowski Franciszek Tadeusz 1894 Wilczyska pow. Grybów AAN ZLP, teka 276; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.267; CAW I.120.63.102, K-O; DRW 1919 nr 14; DRW 1919 nr 93; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Laskowski Jan 1895 Brzeżany CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102, K-O; DRW 1919 nr 90; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Laskowski Karol 1896 Lwów, przyn. Wieliczka AAN ZLP, teka 276; CAW I.120.27; CAW I.120.9.99 (tu: 1.pp); CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. rkps 15813/III (tu: 1.pp); IV Lista strat 1916. sprawdz Pokaż
Lasota Franciszek 1895 ur i zam. Kruhel Pawłosiowski, przyn. Jarosław CAW I.120.1.128; CAW 120.28.391; CAW I.120.63.102, K-O; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Latak Jan 1893 Regulice CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Lebek Mieczysław 1891 Częstochowa CAW I.120.27 Pokaż
Lech Bolesław 1895 Warszawa CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916 (gdzie o przydziale do 4. pp LP). Pokaż
Lech Józef 1897 Tarnów CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.63.102, K-O; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181); V Lista strat 1916. Pokaż
Lech Stanisław 1892 w m. Lutcza k. Strzyżowa CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Lech Stefan 1898 Delastowice, Dąbrowa CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.345; CAW I.120.63.102, K-O; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Leciejewski Tadeusz 1898 CAW I.120.27. Pokaż
Ledwoń Ryszard 1888 Brzeszcze pow. Oświęcim AAN ZLP, teka 276; CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Ledwoński Wincenty 1895 Kłobuck CAW I.120.27; CAW I.120.63.1034; CAW I.120.63.1035; CAW I.120.1.101. Pokaż
Leja Franciszek 1885 ur. w Grodzisku Górnym pow.Łańcut Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Lekart Izydor 1893 Tarnów CAW I.120.1.128; CAW I.120.30; CAW I.120.1.101. Pokaż
Lekwar Jan 1896 Wełczyniec, Stanisławów AAN ZLP, teka 276; ANKr NKN sygn. 361 (tu: Lekvár János, ochotnik węgierski w LP); CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102, K-O; Lista strat VII - X 1915; Informacje prof. E.L.Vargi (tu jako ochotnik węgierski w LP). Pokaż
Lelasz Antoni 1895 Ostrowiec, Radom CAW I.120.27; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181) (tu nazwisko w transliteracji: Lelas). Pokaż
Lelek Antoni 1896 CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.100; CAW I.120.1.102; Oss. rkps 15816/II; IV Lista strat 1916. Pokaż
Leliciński Zygmunt 1897 w Krakowie, Przyn. Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.63.102; Oss. rkps 15813/III (tu: ur. 1896). Pokaż
Leligdowicz Kazimierz 1896 przyn. Stanisławów CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW I.120.63.831; CAW I.120.63.1035; CAW I.120.63.102; CAW I.120.77.8. Pokaż
Lelito Jan Karol 1889 Nowy Sącz AAN ZLP, teka 276; ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O; DRW 1919 nr 33; Lista strat V - VII 1915; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 4 z 29 V; Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, [Warszawa], 1921. Pokaż
Leman Oskar 1897 Przyn. Frydek CAW I.120.27; CAW .I.120.1.102; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. rkps 15813/III; CAW I.120.63.729; Lista strat V - VII 1915. Pokaż
Lemiesz Jan 1892 w Krakowie CAW I.120.63.1028; Oss. rkps 15813/III; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, K-Ł, Kraków 2009; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat V - VII 1915. . Pokaż
Lenard Bogusław 1895 w Lublinie, Przyn. Lublin CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. rkps 15813/III. Pokaż
Lenard Bonawentura 1881 Oświęcim CAW I.120.27 Pokaż
Lenard Stanisław 1880 Lublin CAW I.120.27. Pokaż
Lenart Bonawentura 1881 Kraków, przyn. Kolbuszowa CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; CAW I.120.1.246; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Lenartowicz Leon 1882 Maków pow. Sucha, przyn. Nowy Sącz; wg. innego źródła ur. Maków, przyn. Lwów CAW I.120.1.100; CAW I.120.27; CAW .I.120.1.102; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. rkps 15813/III. Pokaż
Lenartowicz Stanisław 1896 Libusza pow. Gorlice CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O; A.Ćmiech, Gorliccy Legioniści, Gorlice 2011. Pokaż