Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 77
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Obacz Józef 1893 Mariampol, Stanisławów CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915. Pokaż
Obara Józef 1895 Tyczyn, przyn.Rzeszów Oss. 15816 CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Obidniak Franciszek 1888 Sandomierz CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; V Lista strat (tu rok ur.: 1892). Pokaż
Obstarczyk Tadeusz Szczęsny 1896 Bronowice, Kraków CAW I.120.27; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Obtułowicz Adam Jan 1897 Podgórze, Kraków CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102, K-O; DRW 1919 nr 88; Lista strat V – VII 1915; Spis oficerów służących czynnie… Pokaż
Obuchowicz Tadeusz 1899 Nowy Targ CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Obłąk Jan 1893 Mariańskie Hory, przyn.Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O (tu dwukrotnie, kolejny raz jako Oblak Jan, z nr książeczki wojskowej: 18014). Pokaż
Ochałek Franciszek 1895 lub 1896 CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263; Oss. 15813/III, Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lista strat V – VII… Pokaż
Ochędalski Józef 1887 Kłodawa ANKr., NKN 377; CAW I.120.27.69; Komunikat Komendy Koła żołnierzy VI baonu I Brygady nr 30, Warszawa 1939 s. 10. Pokaż
Ochman Zygmunt 1897 Łódź CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Ochojna Julian 1894 przyn.Myślenice CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Ociepka Jan 1894 przyn. Limanowa CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Odrobina Franciszek 1895 w Krakowie, przyn. Wadowice CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.245; CAW I.120.63.102, K-O; Lista chorych, rannych... Pokaż
Ogorzał Robert 1891 CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.101 Wnioski do odznaczenia Krzyżem cesarza Karola; CAW I.120.422 Pokaż
Ogorzały Edward 1895 przyn. Stary Sącz ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 6 z 25 VI; Lista chorych, rannych... Pokaż
Ogrodnik Jan Wojciech 1892 Nowy Sącz ANKr., NKN 374; ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.345; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.466 (tu: ur. 5 IX 1892); CAW 120.32; CAW 120.63.746; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; DRW 1919 nr 99; "Goniec Polowy Legionów", R.II (1916) nr 15 z 10 V; Lista Start Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934; W.Jaskulski, Cesarska i Królewska Komenda Grupy Legionów Polskich (luty-październik 1915 roku). Zarys służby, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” T. 17 (2016); E..Tomkowiak, w: B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.2, Koszalin 1993. Pokaż
Oklejewicz Józef 1896 Oss. 15816, CAW I.120.1.128 Pokaż
Okoń Aleksander 1899 Lublin CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O (tu rok ur.: 1898). Pokaż
Okołowicz Norbert 1890 ur Wołkowce, przyn.Borszczów a następnie (1918) Kraków ANKr., NKN 483; ANKr. NKN 441; ANKr. NKN 434; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.538; CAW I.120.1.101; DRW 1918 nr 2; DRW 1918 nr 4; DRW 1919 nr 92; DRW 1919 nr 93; Oss. 15812/VII; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 7 z 6 VII; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 12 z 15 I; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928; R.O.1932; R.O.Rez.1934; Spis oficerów służących czynnie…; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III, L-O; Rarańcza. Zbiór opracowań w 15-lecie czynu zbrojnego, Warszawa 1933; L.Rymarowicz, Pułkownik Norbert Okołowicz (1890-1943). Kartki do biografii, Płaj 38; J.Szancenbach, red., Wychowankowie i pedagodzy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Legionach, Kraków 1988. Pokaż
Okulski Edward Karol 1891 ur. i zam.Wieliczka CAW I.120.63.705; CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; J. Hojarczyk, Związki Strzeleckie w obwodzie wielickim (1912-1914) [wznowienie], opracowanie P.Wywiał), w: M.Gałęzowski, red., Z Dziejów Walk o Niepodległość, t.2, Warszawa 2013; B.Polak, w: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.1, Koszalin 1991. Pokaż
Olas Feliks Józef 1893 Poronin Oss. 15813/III; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; F.Olas (red.), Na straży granic Rzeczpospolitej, Warszawa 1938; F. Olas (red.), Garść wspomnień spod Rarańczy, Warszawa 1938; S.Zając, Ocalić od zapomnienia. Pracownicy naukowi oraz absolwenci – wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD – 1940 r., Kraków 2002. Pokaż
Olbrechtowicz Andrzej 1888 Jasło CAW I.120.1.128, J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat LP 1914-1918 Pokaż
Olbrycht Bruno Edward 1895 Sanok, przynależny Wadowice CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.291; CAW I.120.63.678; CAW I.120.1.101; DRW 1918 nr 1; DRW 1919 nr 5; DRW 1919 nr 36; Oss.15812/VII; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; Spis oficerów służących czynnie…;PSB t.XXIII (1978); P.Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918 - 1939, Warszawa 1994; L.Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1986; T. Kryska-Karski, S.Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, W. 1991; J. Odziemkowski, 8 pułk piechoty Legionów. Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, Pruszków 1993. Pokaż
Olechnowicz Marian DRW 1919 nr 95; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; Lista Start Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934. Pokaż
Olejas Antoni CAW I.120.1.128 Pokaż
Olejnik Antoni 1887 Częstochowa, przyn. Piotrków CAW I.120.27; CAW 120.63.1023; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Olejnik Wilhelm 1896 przyn.Wiedeń CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. 15813/III. Pokaż
Oleński Zygmunt 1894 przyn. Jarosław CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263; CAW I.120.30; CAW I.120.63.102, K-O; Lista strat V – VII 1915. Pokaż
Olesch (Oleś) Eugeniusz 1896 CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; Lista strat V – VII…(tu: Oleś) Pokaż
Olesiak Władysław 1897 Krasne Potockie, przyn. Nowy Sącz CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102, K-O; Informacje członka rodziny legionisty, p.Darii Wilczyńskiej-Zięba. Pokaż
Olszak Jan 1898 Rudzienko k. Lubartowa CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Olszamowski - Łaszczyc Janusz 1887 Petersburg CAW I.120.33; CAW I 120 1.125; CAW I.120.1.345; CAW I.120.33; IJP-NY, AGNW, t.2-9; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; DRW 1919 nr 100; OGLub. 1918 nr 1 OGLub. 1918 nr 8; OGLub. 1919 nr 23; ANKr. NKN 434, "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 4 z 29 V; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; J.Jędrzejewicz, red. Wspomnienia legionowe, Warszawa 1924, t. 1 s. 81-82. Pokaż
Olszewski Bogusław Leon 1886 Nowy Sącz Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.746; Lista strat V – VII 1915…; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Olszewski Stanisław 1896 Jakubowice CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW 120.63.1028; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Olszewski Wincenty 1900 Podgórze, Kraków CAW I.120.1.345; CAW I.120.27; CAW I.120.1.246. Pokaż
Omysków Józef 1895 CAW I.120.1.128 Pokaż
Opiat Kazimierz 1896 przyn. Cieszanów CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Opieliński Jan Tadeusz 1891 Warszawa CAW I.120.27; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I.120.63.102, K-O; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; T.Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław 1984; W.Jędrzejewicz, POW i Batalion Warszawski. Moja służba 1914-1915, Warszawa 1939; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III, L-O. Pokaż
Opozda Jan 1892 Szczucin CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O; Borysław w walce o niepodległość, Borysław 1932. Pokaż
Oprządek Józef 1894 Jordanów Oss. 15813/III CAW 120.9.99 CAW 120.63.263 CAW I.120.1.128 Oss.15814 Pokaż
Orczyk Władysław 1894 Sułoszowa CAW I.120.27; CAW I.120.1.345. Pokaż
Orlecki August 1892 Myślenice CAW I.120.1.128; CAW 120.63.630; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Orliński Zygmunt 1895 Łoszczowa CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Orski Zenon 1898 przyn. Piotrków CAW I.120.27; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż
Orzechowski Edmund 1891 Brzozów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. 15812/VII; IV Lista strat... ; Lista strat VII-X 1915. Pokaż
Orzechowski Józef 1894 Janowiec k.Kozienic CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338; CAW I.120.63.729; CAW I.120.63.102, K-O; V Lista strat. Pokaż
Orzechowski Marian 1893 Warszawa CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.102, K-O; J.Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2014; Kadrowiacy o sobie, „Sowiniec”, Kraków, nr 24 (czerwiec 2004); Lista imienna Pierwszej Kadrowej, "Kurier Literacko-Naukowy", dod.do IKC nr 216, Kraków 6 VIII 1934; Lista imienna żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej, "Orzeł Biały". Londyn, nr 1 (1148), sierpień 1964. Pokaż
Orłoś Jan 1895 przyn. Łańcut CAW 120.63.263; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.102, K-O; Oss. 15816. Pokaż
Orłowicz Józef 1892 ur. Przemyśl, przyn. Stanisławów KN 12.05.1931; ANKr. NKN 434; ANKr, NKN 435, Rozkazy Komendy LP, IX 1914 - 25 VIII 1917; CAW I.120.63.729; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.246; CAW 120.63.746; CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 15 z 10 V; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Orłowski Grzegorz 1888 Solimów k. Żółkwi CAW I.120.27; CAW I.120.1.101, CAW I.120.1.557; CAW I.120.63.102, K-O. Pokaż