Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 241
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Pabian Józef 1892 Tarnów CAW I.120.28; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.101; Oss.15812/VII. Pokaż
Pach Stefan 1897 Nowy Sącz CAW 120.63.263; CAW I.120.1.128; Oss. 15812/VII; V Lista strat; J.Giza, Pach Stefan, „Grzyb”, w: Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t.4, Kraków 1999; R Bober, Zarys historii wojennej I-go pułku strzelców podhalańskich 1918-1920; J.Giza, K.Giżanka, Cmentarz komunalny w Nowym Sączu 1889-1994 (rejestr zasłużonych). Pokaż
Pacha Karol 1888 CAW I.120.1.128; Lista chorych, rannych... Pokaż
Pachoński Józef 1892 Skawina CAW 120.63.1028; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990 (nie występuje w Corpus Studiosorum...) Pokaż
Pachuta Stanisław 1895 Lublin CAW I.120.27. Pokaż
Paciora Andrzej 1894 Pilzno KN 12.05.1931; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.128; Lista chorych, rannych...; V Lista strat; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916; VII Lista strat. Pokaż
Pacocha Franciszek 1894 Tarnów CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338; Lista chorych, rannych... Pokaż
Pączek Antoni Władysław 1890 Sielce, obecnie dzielnica Sosnowca CAW I.120.27; Oss. Akc. 63/2001; CAW I.120.1.101; PSB, t.XXV (1980); S. Ajzner, Związek Związków Zawodowych 1931 - 1939, Warszawa 1979; M.Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005; P.Majewski, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t.IV, M-P, Warszawa 2009; T. i K. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922 - 1927, Poznań 1923; T.Radzik, A.A.Witusik, J.Zióko, red., Słownik biograficzny miasta Lublina, t.II, Lublin 1996. Pokaż
Pacześniak Józef 1897 ur. i przyn.Rzeszów ANKr., NKN 483; CAW 120.63.263; CAW I.120.1.128; CAW 120.9.99;CAW I 120.63.1026; Rarańcza. Zbiór opracowań w 15-lecie czynu zbrojnego, Warszawa 1933. Pokaż
Paczesny Antoni 1886 Wilamów, pow.Turek, gub.Kaliska ANKr, NKN 375; ANKr., NKN 435, Rozkazy Komendy LP IX 1914 - 25 VIII 1917 r.; CAW I.120.1.386; CAW 120.63.746; CAW .I.120.1.102; DRW 1919 nr 21; DRW 1919 nr 87; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181); Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.Rez.1934; R.O.1939; S.F. Składkowski, Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; J.B. Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej t. Warszawa 1997; "Dziennik Narodowy" z 1915 XII 17; Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000; S.Zając, Ocalić od zapomnienia. Pracownicy naukowi oraz absolwenci – wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD – 1940 r., Kraków 2002. Pokaż
Paczkowski Jan 1895 Lwów CAW I.120.27. Pokaż
Padekuła Józef CAW I.120.27.69. Pokaż
Pająk Jan 1893 CAW I.120.27; CAW I.120.63.338; CAW I.120.63.729; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916. Pokaż
Pająk Józef Spis imienny batalionu VI baonu (bez daty); CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101. . Pokaż
Pająk Kazimierz 1896 Myślachowice CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; Lista chorych, rannych... Pokaż
Pająk Piotr 1895 Suchedniów CAW I.120.27. Pokaż
Pająk Piotr 1898 Buszków CAW I.120.27; VII Lista strat. Pokaż
Pająk Stanisław 1899 Radziszów, Skawina CAW I.120.27; CAW I.120.1.246. Pokaż
Pajdak Zygmunt Antoni 1893 Bochnia CAW 120.63.263; CAW I.120.63.338; CAW I.120.63.102, P-W; Oss.15816; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011. Pokaż
Pajdowski Mikołaj Stanisław 1891 Urzędów pow.Janów (Lubelski) CAW I 120 1.125; CAW 120.62.8; V Lista strat; Biblioteka cyfrowa UMCS, Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału ZLP w Lublinie 1937-1938; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; I Caban Z Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim, cz. l, Lublin 1971; J.Marczuk, Pajdowski Ignacy, w: Słownik Biograficzny Miasta Lublina, t.II, Lublin 1996. Pokaż
Pakosz Michał Władysław 1888 Lwów przyn. Brzeżany ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.345; CAW I.120.27; CAW I.120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I 120.1.101; CAW I.120.1.246; DRW 1919 nr 98; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 8 z 14 VII; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 15 z 10 V; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; S. Wiszniewski, Brzeżańczycy przy odbudowie państwa polskiego od 1831 do 1920 r. Lwów 1938; A.Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów 1918-1920, Warszawa 1928; T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994. Pokaż
Pakuła Michał 1896 Nałeczow CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; V Lista strat; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181). Pokaż
Palimąka Józef 1894 Miechów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; V Lista strat. Pokaż
Palonek Stanisław 1896 Biała CAW I.120.27; CAW I.120.1.101.CAW I.120.1.69. Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Pokaż
Paluch Andrzej 1897 CAW I.120.1.128 Pokaż
Palusiński Kazimierz 1892 Borzęcin CAW 120.63.263, CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.101. Pokaż
Paluszkiewicz Jan 1890 CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; V Lista strat.. Pokaż
Panasiuk Stanisław 1896 Podgórze k.Krakowa (obecnie dzielnica miasta) CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338; CAW I.120.63.729 Oss.15812/VII; VI Lista strat. Pokaż
Panecki Antoni 1895 Kurów, Puławy CAW I.120.27; CAW I.120.63.729; V Lista strat; informacje p.Marka Czuby, wnuka A.Paneckiego. Pokaż
Panek Antoni 1880 Tarnów CAW 120.63.630; CAW I.120.27; DRW 1919 nr 45. Pokaż
Panek Bronisław 1892 Palikówka CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; DRW 1919 nr 2; A. Ochał, Słownik biograficzny oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Suwałkach (1927-1939), Suwałki 2009; Spis oficerów służących czynnie… Pokaż
Pannenko Józef CAW 120.63.1026; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; Pokaż
Papée Kazimierz Jan 1889 Lwów CAW I.120.1.467; CAW I.120.63.102, P-W; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; DRW 1919 nr 82; Polska Służba Zagraniczna po 1 września 1939, Londyn 1954; W.Gogan, Szwoleżerowie Rokitniańscy. Dzieje 2.Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2.Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Pelplin 2005 Pokaż
Papiński Józef 1898 CAW I.120.27.69; CAW I.120.63.1034; CAW I.120.1.69; VI Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Papis Włodzimierz 1897 Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; DRW 1919 nr 87 (tu: Papiz). Pokaż
Papuga Władysław CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Paputka Zygmunt 1895 CAW I.120.1.128 Pokaż
Papużka Michał 1897 ur. we Lwowie, zam. w Krakowie CAW I.120.68; CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Parczyński Tadeusz Józef 1893 Kraków CAW 120.63.1028; Oss.15816; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista strat V – VII 1915…V Lista strat; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Parczyński, Młot-Parczyński Stanisław Tadeusz 1888 Kraków ANKr. NKN 434; CAW I.120.27; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, O-Q, Kraków 2011; DRW 1918 nr 10; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 8 z 14 VII; Lista strat V – VII 1915…; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934; T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; J.M. Majchrowski: Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału (Kraków 2014); 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1939; Jednodniówka w dziesiątą rocznicę 6 p.p. leg. 1915-28.VII.1925, Wilno 1925; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Pardała Jan 1892 Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.1.246. Pokaż
Partyka Józef 1890 Borysyław CAW I.120.27; Oss.15816; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915.Borysław w walce o niepodległość, Borysław 1932. Pokaż
Partykiewicz Stanisław 1893 ur i zam. Komarno CAW I.120.1.128; CAW I.120.28; CAW 120.28.391; Oss. 15816; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982; vie inskrypcja na tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Komarnie. Pokaż
Parymuła Józef CAW I.120.27.69 Pokaż
Paseczny Piotr 1895 CAW I.120.1.128 Pokaż
Pasek Józef 1896 Podgórze, Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Pasek Stanisław 1898 Posada Olchowska CAW I.120.63.705; CAW I.120.27.69; Komunikat Koła Żołnierzy VI baonu I Brygady LP nr 29, Warszawa 1938; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Borysław w walce o niepodległość, Borysław 1932. Pokaż
Pasieka Marian 1894 Kopki pow. Nisko CAW I.120.63.630; CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; Oss. 15813/IV; DRW 1919 nr 80; DRW 1919 nr 96; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych 1915; Spis oficerów służących czynnie… Pokaż
Pasierb Władysław 1895 Sokołów Małopolski CAW 120.63.1028; KN 24.03.1931; CAW AP 6083, CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; DRW 1919 nr 90; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych; Lista strat V – VII 1915; Spis oficerów służących czynnie…; M. Adamowski, Ruch niepodległościowy w I Państwowym Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, Rzeszów 1936, s. 20. „Dodatek do Komunikatu Zarządu Koła Żołnierzy VI Baonu I Brygady Legionów Polskich”, nr 3, 20 XII 1932; „Komunikat Komendy Koła Żołnierzy VI Baonu I Brygady Legionów Polskich”, nr 29, 19 XII 1938; „Rocznik Kolbuszowski” 1994 nr 4, s. 108, Jednodniówka „17 pułku piechoty” Rzeszów 1924, s. 16. Pokaż
Pasiut Teofil 1895 Stary Sącz CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682; CAW 120.63.263; CAW I.120.63.102, P-W; Oss.15816; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; VI Lista strat... Pokaż