Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 367
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Sabat Michał 1894 Jarosław CAW 120.63.1026; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.263; CAW I.120.1.101; CAW I.120.422; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915. Pokaż
Sadecki Wojciech 1897 Miechocin pow.Tarnobrzeg Oss.15813/IV; Oss.15814; Oss.15816; CAW 120.63.1028; CAW KN 2.05.1933; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; B.Szwedo, Słownik Legionistów Tarnobrzeskich, t.I, Tarnobrzeg 2014 Pokaż
Sądej Józef 1894 Nisko CAW I.120.34; CAW I.120.1.128 Pokaż
Sadowski Jan 1897 Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.63.630; CAW I.120.1.101. Pokaż
Sak Władysław 1896 Tarnów CAW I.120.1.128; Oss.15816; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; VII Lista strat...; B.Polak, w: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.2, Koszalin 1993. Pokaż
Samek Piotr 1881 Wiwwiórka koło Pilzna CAW I.120.1.128 Pokaż
Samek Wojciech 1885 Podegrodzie pow. Nowy Sącz CAW I.120.63.682, CAW I.120.1.128, Pokaż
Sanojca Ludwik Kazimierz 1895 Kołomyja CAW I.120.1.128; IV Lista strat; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat LP 1914-1918. Pokaż
Sapata Tadeusz 1894 Nowy Sącz CAW I.120.1.128 Pokaż
Sapeta Aleksander 1896 CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.101; Oss. 15813/IV; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych, Piotrków 1915. Pokaż
Sapeta Bronisław 1894 Sędziszów Małopolski CAW I.120.1.513, Lekarze weterynarii LP; CAW I.120.1.128; CAW I.120.1.102; ANKr.,NKN 435, Rozkazy Komendy LP IX 1914 - 25 VIII 1917 r.; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O. 1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O. 1939; W.Bartosz, Sapeta Bronisław, w: Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t.3, Kraków 1998, s.160-161; W.A.Gibasiewicz, Niepowtarzalni. Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej, Warszawa 2009; W. Chocianowicz: Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967; T. Malinowski, M. Szumański: 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939. Pokaż
Sapoń Józef 1894 Zachełmno CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych, Piotrków 1915. Pokaż
Sarnowski Hipolit 1890 CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338; V Lista strat. Pokaż
Sarwa Stanisław 1897 Chlinie CAW I.120.27; CAW I.120.68; CAW I.120.1.101; Lista chorych, rannych, zabitych... Pokaż
Satkowski Aleksander 1884 Ropczyce CAW I.120.1.128 Pokaż
Sawicki Kazimierz Jędrzej 1888 Grajewo pow.Szczuczyn CAW 120.63.1028; CAW I.120.27; CAW I.120.1.386; CAW 120.63.746; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; DRW 1918 nr 10; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych, Piotrków 1915; Lista strat V – VII 1915…; PSB t.XXXIV (1994); S.Żmigrodzki, Szkoła letnia Związku Strzeleckiego w 1913 r., „Strzelec" R.1935, nr 11; Historia organizacyjna I kompanii kadrowej. III baon 1 pułku l Brygady L.P., „ŻLiP" Warszawa (1939), nr 3/4; F.Lipiński, Od koła milicyjnego PPS do Związku Walki Czynnej, „Niepodległość", t. l, (1929/1930); S. Pomarański, Zarys historii wojennej 36-go pułku piechoty Legii Akademickiej, Warszawa 1930; K.Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu, Kraków 1995; M.Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005. Pokaż
Sałach Kazimierz 1895 Ropczyce Oss.15816, CAW I.120.1.128 Pokaż
Sałamaj Wawrzyniec 1895 ur, zam. Pruchnik pow. Jarosław CAW I.120.63.263; CAW I.120.1.128; CAW 120.28.391; Spis legionistów przebywających na leczeniu w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, Archiwum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, brak sygnatury; M.Pasterski, Działalność narodowa i niepodległościowa w Jarosławiu w latach 1900-1918, "Materiały i Studia Muzealne" t.V, Przemyśl 1982. Pokaż
Schantroch (Szantroch) Zygmunt 1894 w Samborze Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; S.Zając, Ocalić od zapomnienia. Pracownicy naukowi oraz absolwenci – wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD – 1940 r., Kraków 2002 Pokaż
Scherautz Edward 1859 (55 lat) Przyn. Tenczynek k. Chrzanowa CAW I.120.1.128 CAW I.120.63.746; ANKr., NKN, sygn 435. Pokaż
Scherer Teofil Józef 1894 Lwów CAW I.120.1.128; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010; E.Qurini, 3 Pułk Piechoty Legionów; w dwudziestą rocznicę 1914 – 30.IX. - 1934, Jarosław 1934. Pokaż
Scheuring Stanisław Wacław 1894 w Wieliczce CAW I.120.63.705; CAW I.120.1.102; CAW I.120.1.386; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; V Lista strat; OGKr 1918 nr 11 (tu: Szeuring); R.O. 1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; Czwarty Pułk Piechoty 1806-1966, Londyn [1965]; T. Malinowski, M. Szumański: 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; Za kratami więzień i drutami obozów t. II, Warszawa 1928; „Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza” 1953, nr 166; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.IV P-S, Warszawa 2006. Pokaż
Schieferstein Józef 1892 Wiedeń CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.246; CAW I.120.27; CAW 120.63.1028 ;VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916. informacje rodziny Stanisława Fischera, legionisty, przyjaciela z okopów J.Schieferstena; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010. Pokaż
Schinagell Emil Łoza, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Schneidl Romuald 1890 CAW I.120.1.128 Pokaż
Schoengut Jerzy Adam 1893 w Krakowie CAW I.120.1.196; CAW .I.120.1.102; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014. Pokaż
Schojltz Edward 1888 Lublin CAW I.120.1.128 Pokaż
Schön Leopold Stefan 1894 w Krakowie, przyn.DębicaDębica Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych, Piotrków 1915; Lista strat V – VII 1915…; T. Malinowski, M. Szumański: 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; U. Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990; J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Schramm Wiktor Franciszek 1885 Olchowa, pow.Lesko, przynależny Czernichów k.Krakowa ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.386; CAW.I.120.1.99; CAW I.120.63.746; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; DRW 1918 nr 8; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 15 z 10 V; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O. 1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; PSB t. XXXIV (1992). Pokaż
Schrenzel Władysław 1897 Lwów CAW I.120.1.128 Pokaż
Schuhmacher Jan 1893 Stryj CAW I.120.27; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Ściborowicz Ludwik 1895 Zakliczyn pow. Brzesko CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.338. Pokaż
Ścieżyński Mieczysław Roman 1895 Sambor CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.246; IJP-NY, AGNW, t.7-11; IV Lista strat; DRW 1919 nr 97; Lista strat V – VII 1915…; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916; OGKr 1918 nr 8; OGKr 1918 nr 11; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.Rez.1934; H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.Jędrzejewicz, Wspomnienia, Wrocław 1993. Pokaż
Seeliger (od 4 VI 1925 Reklewski) Tadeusz 1890 Kraków CAW I.120.34; CAW I.120.1.386; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.548, CAW I.120.1.102.Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; DRW 1918 nr 7; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917. Pokaż
Sekaltz Edmund 1888 Warszawa CAW I.120.1.128, CAW I.120.63.682 Pokaż
Sekulski Mieczysław 1897 Rudnik CAW 1 pp; CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101. Pokaż
Serafin Jan 1893 Litiatyn, pow. Brzeżany CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych, Piotrków 1915; V Lista strat... Pokaż
Serdeńko Józef 1894 CAW I.120.27.69; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338; IV Lista strat...; Lista strat V – VII 1915… Pokaż
Seweryn Tadeusz 1894 Żabno pow. Dąbrowa (Tarnowska) Oss.15813/IV; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; PSB, t. XXXVI (1995); T.Seweryn, „Sztuka Legionów (Z powodu Historycznej Wystawy Legionów Polskich w Krakowie 1934)”, „Sztuki Piękne”, 1934, nr 9; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; A.Dzięciołowski, Tadeusz Seweryn, w: I Będzie Wolna Polska.Sztuka Legionów Polskich.Katalog Wystawy w Muzeum Wojska Polskiego; J.Szancenbach, red., Wychowankowie i pedagodzy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Legionach, Kraków 1988. Pokaż
Siądek Władysław 1898 Tarnów CAW I.120.1.128 Pokaż
Sichulski Kazimierz 1879 Lwów ANKr. NKN 434; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 6 z 25 VI; PSB, t.XXXVI (1995); W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; W. Kozicki A. Schroedern „Sichulski K. Karykatury współczesne. Legiony – politycy. Literaci. Malarze. Aktorzy”, Kraków 1918; A.Dzięciołowski, Alegoryczny portret Józefa Piłsudskiego ze Stańczykiem i Wernyhorą, 1917 w: „Józef Piłsudski. Marszałkowi w hołdzie” Katalog Wystawy w Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2007. Pokaż
Siciński Stanisław 1896 Rohatyń, przynależny Wiedeń ANKr. NKN 434; CAW I.120.27; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386 (tu: chor. z 2 VII 1915 i ppor. z 1 IV 1916)CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; DRW 1919 nr 92; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 8 z 14 VII; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917 (tu: chor. z 26 V 1915, ppor. z 1 IV 1916); Lista strat V – VII 1915…; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; T. Kasprzycki: Kartki z dziennika oficera I Brygady (Warszawa 1934); Materiały do historii I Brygady, „Żołnierz Legionów i POW” nr 3-4/1939; PSB t. XXXVI (1995); K. Schally: Ze wspomnień artylerzysty I Brygady, „Żołnierz Legionów i POW” nr 3/1938; „Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza” nr 267/1966; „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1967 nr 45. Pokaż
Siczek Stanisław 1885 lub 1884 Lublin ANKr. NKN 434; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.128; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 2 z 11 V; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 12 z 15 I; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928; R.O. 1932; T. Malinowski, M. Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich Warszawa 1939; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.IV P-S, Warszawa 2006. Pokaż
Siebert Marceli 1896 Kęty CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.101; Lista strat Legionu Polskiego. Od lipca do października 1915, Piotrków 1915; Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934; M.Cisek, W kącie czy na froncie? Kęty wokół legendy legionowej, Kęty 2013. Pokaż
Siemaszko Józef 1890 Kraków CAW I.120.1.386, Rangaltersliste der Offiziren Pol.Legionen Stand am 1 Frebruar 1917; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; DRW 1918 nr 8; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917. S.F. Składkowski, Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.IV P-S, Warszawa 2006. Pokaż
Siemiginowski Antoni 1892 Kołomyja Oss.15814; CAW I.120.27.69 Pokaż
Sierhiejewicz, Sierhiejewicz-Ścibor, Ścibor-Sierhiejewicz Władysław Hipolit 1884 Kraków Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; Lista strat V – VII 1915…; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat LP 1914-1918; E.Tomkowiak, w: B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.2, Koszalin 1993. Pokaż
Sierotowicz Wojciech 1896 ur.Łęki pow. Nowy Sącz CAW I.120.1.128; Oss. 15813/IV, Oss.15814; Lista strat V – VII 1915…; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916. Pokaż
Sierpniewski Tadeusz Wincenty 1891 Kańczuga k. Przeworska CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.548; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, S-Ś, Kraków 2014; Lista strat V – VII 1915…; Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Rok bojów na Polesiu 1915-1916, Warszawa 1917; „Panteon Polski” 1925, nr 17; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.IV P-S, Warszawa 2006. Pokaż
Sikora Adam 1898 Borysław CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW 120.63.263; CAW I.120.1.101; Borysław w walce o niepodległość, Borysław 1932. . Pokaż