Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 79
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Tabisz Adam CAW 120.32.531; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Tabiszewski Albin 1896 Kozłów, Milatyn Nowy CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; DRW 1919 nr 90; V Lista strat. Pokaż
Tabor Stanisław 1890 Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.246. Pokaż
Tadla Kajetan 1895 CAW I.120.1.128 Pokaż
Talapka Tadeusz Seweryn Kazimierz 1890 Sidzina pow. Myślenice KN 12.05.1931; CAW 120.63.746; CAW NKN 150.1.16 Służba zdrowia 2. i 3.pp na dzień 14 XI 1914; ANKr, NKN t.375; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; Lista strat VII - X 1915; „Zgon lekarza legionisty”, „Nowa Reforma”, R.XXXIV, nr 422, Kraków 21 VIII 1915, wyd.popołudniowe; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Tarach Antoni 1896 Swidzeń (dwór), Puławy CAW I.120.27; Biblioteka cyfrowa UMCS, Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału ZLP w Lublinie 1937-1938. Pokaż
Tarasiński Franciszek 1893 CAW I.120.1.128, CAW I.120.63.682 Pokaż
Targosz Władysław 1895 ur.w Warszawie, przyn. Wadowice CAW I.120.27; CAW I.120.1.609; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916. Pokaż
Tarnawski Stanisław 1897 Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.338; V Lista strat (tu przydział: 4. pp III Brygady). Pokaż
Taroński Jan 1893 CAW I.120.1.128 Pokaż
Tarsiński Jan 1894 CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682 Pokaż
Tatara Józef 1893 CAW I.120.34; CAW I.120.1.128; Lista chorych rannych, zabitych... Pokaż
Tatkowski Rudolf Seweryn 1889 Łąka, pow.Strzyżów k.Rzeszowa ANKr., NKN 375, Obsada stanowisk służby zdrowia LP na dzień 22 XII 1915; ANKr., NKN 483; CAW I.120.1.386; CAW NKN 150.1.16 Służba zdrowia 2. i 3.pp na dzień 14 XI 1914; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; W.Rogalski, Spis Lekarzy Legionowych, rkps; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; Rarańcza. Zbiór opracowań w 15-lecie czynu zbrojnego, Warszawa 1933; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V Ś-Ż, Warszawa 2007. Pokaż
Tekiela Marek 1894 Chanewice, pow. Brzesko CAW I.120.1.128, J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat LP 1914-1918 Pokaż
Tempka (po 30 IV 1920 Nowakowski) Zygmunt Jan Błażej 1891 Sidzina pow.Myślenice CAW 120.63.746; CAW I.120.1.369, CAW I.120.1.386 (tu mianowanie na chor.: 4 VI 1915); Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; OGKr 1918 nr 19 (tu: Zygmunt Tempka-Nowakowski)l PSB t.XXIII (1978); "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza", Londyn (1963) nr 239, 241, 242; Pokaż
Terlecki Alfred Kazimierz 1883 Warszawa, przynależny Kraków W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; Łoza, Czy wiesz kto to jest, Warszawa 1984. Pokaż
Teslar Aleksander W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999. Pokaż
Teslar Antoni 1898 CAW AP 2659; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; J.Szancenbach, red., Wychowankowie i pedagodzy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Legionach, Kraków 1988. Pokaż
Teslar Józef Andrzej 1889 ur w Krzeszowicach k.Krakowa CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I.120.1.102; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; DRW 1919 nr 89; DRW 1919 nr 97; Cmentarz polski w Montmorency, Warszawa 1986; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; Czwarty Pułk Piechoty 1806-1966, Londyn 1965; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V Ś-Ż, Warszawa 2007; A.Roliński, A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918, Nakładem UJ, Kraków 1989. Pokaż
Tessarcz Józef CAW I.120.27.69 Pokaż
Tessaro Stanisław 1891 Biała Podlaska ANKr. NKN 435, Rozkazy Komendy LP; ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.101; CAW I.120.27; CAW I.120.63.1028; CAW I.120.63.746; DRW 1919 nr 53; Lista chorych rannych, zabitych...; "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 8 z 14 VII; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934.; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; P.Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994; T.Kryska-Karski, S.Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991; B.Szwedo, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.3, Leszno-Tarnobrzeg 2006; M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003. Pokaż
Thorn Maurycy 1889 ur. w Jarosławiu ANKr. NKN 434; CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; DRW 1918 nr 4; DRW 1919 nr 99; Lista chorych rannych, zabitych...; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181); "Goniec Polowy Legionów", R.II (1916) nr 15 z 10 V; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010. Pokaż
Thun Stanisław Marian 1894 ur. w m.Dzierżno Ziemiańskie pow.Rypin gub.Płocka CAW I.120.1.386; CAW 120.63.746; Lista strat V – VII 1915 (tu iż poległ); Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.Rez.1934; W. Niekrasz, Harcerze w bojach, t.1-2, Warszawa 1930-1931; T.Malinowski, M.Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V Ś-Ż, Warszawa 2007; L.Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle Kampanii Wrześniowej 1939, Warszawa 1985; A.K.Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.I, Warszawa 1987. Pokaż
Tkaczyk Stefan 1895 Janina Dolna CAW I.120.27; CAW I.120.63.338; Lista strat VII-X 1915 (tu: Tkaczek). Pokaż
Tkaczyk Łukasz 1895 Ruszcza ANKr. NKN 434; CAW 120.63.1034; CAW I.120.1.128; Oss. 15813/V; IV Lista strat...; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 1 z 3 V; Lista strat VII-X 1915; Lista strat nr 11 w: "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 1 z 3 V. Pokaż
Toczek Julian 1898 ur. Lwów CAW I.120.30; CAW I.120.1.252; CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682; CAW I.120.63.338; Lista strat V – VII 1915; Lista strat V – VII 1915. Pokaż
Tokarczyk Bronisław 1893 Borysław CAW I.120.27; CAW I.120.63.338; Oss.15816; Lista strat VII-X 1915. Pokaż
Tokarczyk Stanisław 1895 Borysław CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; Lista strat V – VII 1915 (tu jako kpr.); VI Lista strat... Pokaż
Tokarczyk Walenty 1893 CAW I.120.27.69; IV Lista strat...; Lista strat V – VII 1915. Pokaż
Tokarz Stanisław 1895 CAW I.120.1.128 Pokaż
Tokarz Wacław Daniel Robert 1873 Częstochowa BJ, Rkps Akc.8965, 8966 materiały W.Tokarza; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; DRW 1919 nr 71; Słownik historyków polskich, Warszawa 1994; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. , Pokaż
Tokarzewski (w 1927 zmienił nazwisko z Tokarzewski-Karasiewicz na Tokarzewski-Karaszewicz) Michał Tadeusz 1892 Lwów ANKr. NKN 441, Rozkazy oficerskie C i K Komendy Grupy Polskich Legionów; ANKr., NKN 438; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW I.120.63.729; CAW 120.63.1028; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; IV Lista strat... 1916; IJP NY Teka gen. M. Tokarzewskiego - Karaszewicza; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku, Piotrków 1915; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; OGKr 1918 nr 8; R.O.1923, R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; D. Bargiełowski, Po trzykroć Pierwszy, t.1-3, Rytm, Warszawa; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych, t. 1, Kraków 1997; M. Ney-Krwawicz, Dowódcy Armii Krajowej, Warszawa 2009. Pokaż
Tomasiewicz Stanisław 1893 Tarnów ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; CAW 120.63.263; "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 1 z 3 V; "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 4 z 29 V; "Goniec Polowy Legionów", R.II (1916) nr 15 z 10 V; Lista chorych rannych, zabitych; V Lista strat; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916.T.Malinowski, M.Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; G.Łukasiewicz, w: B.Polak, red., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t.II (1914-1921), cz.2, Koszalin 1993; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015, nie odnotowuje faktu studiów na UJ. Pokaż
Tomaszewski Aleksander 1890 Warszawa ANKr. NKN 434; CAW I.120.1.386; CAW I.120.27; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.101; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; DRW 1918 nr 3; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 15 z 10 V; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; W.Jędrzejewicz, POW i Batalion Warszawski. Moja służba 1914-1915, Warszawa 1939; T.Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław 1984; F.Sławoj-Składkowski, Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935; J.Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk Ostaszków Starobielsk. Lista Ofiar, Warszawa 1991. Pokaż
Tomaszewski Józef 1876 CAW I.120.27; Lista chorych rannych, zabitych... Pokaż
Tomaszewski Stanisław 1897 Miechocin, Tarnobrzeg CAW I.120.27; CAW VM 82-7816; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.101; V Lista strat; Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Warszawa 1934; G.Łukomski, B.Polak, A.Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945, Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863–1864, 1914–1945, Koszalin 1997; B.Szwedo, Słownik Legionistów Tarnobrzeskich, t.I, Tarnobrzeg 2014. Pokaż
Tomczuk Franciszek 1894 Stara Wieś, Węgrów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; DRW 1919 nr 90. Pokaż
Tomek Stanisław 1868 CAW I.120.1.128; Oss. 15813/V; Lista strat V – VII 1915. Pokaż
Tomiczek Józef 1900 Bobrek CAW I.120.27; CAW I.120.63.338; Lista strat V – VII 1915; Lista strat VII-X 1915. Pokaż
Tomza Józef 1895 Kliszów, pow. Mielec CAW I.120.1.128; IV Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania, Piotrków 1916; J.Cisek, K.Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006. Pokaż
Töpfer Otto Spis imienny batalionu VI baonu ( bez daty); CAW I.120.27.69. Pokaż
Torba Stanisław 1896 Kopytówka, Wadowice CAW I.120.27; CAW I.120.1.246 CAW I.120.1.101; CAW I.120.422. Pokaż
Traciłowski Teodor 1893 Kamionka Wielka pow. Grybów CAW I.120.1.128; CAW I.120.63.682, CAW I.120.1.215; Lista chorych rannych, zabitych... Pokaż
Tracz Jan 1891 Kajmów pow.Tarnobrzeg KN 24.10.1931; ANKr.NKN 299; ANKr., NKN 529; CAW I.120.1.386; CAW I.120.27; CAW I.120.1.246; CAW I.120.422; CAW VM 104-10697; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; DRW 1919 nr 65; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Lista strat Wojska Polskiego.Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Warszawa 1934; G. Łukomski, B.Polak, A.Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863–1864, 1914–1945, Koszalin 1997; B.Szwedo, Słownik Legionistów Tarnobrzeskich, t.I, Tarnobrzeg 2014; U.Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. Pokaż
Tracz Stanisław 1897 ur. w Miechocinie k. Tarnobrzega W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; J.Szancenbach, red., Wychowankowie i pedagodzy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Legionach, Kraków 1988. Pokaż
Traczyk Henryk 1894 CAW I.120.1.128 Pokaż
Trajnacki Jan 1895 CAW I.120.1.128 Pokaż
Trojan Adam 1893 CAW I.120.1.128, CAW I.120.63.682; Oss.15816 Pokaż
Trojanowski Bronisław 1884 Kraków CAW I.120.27; CAW I.120.1.101. Pokaż
Trojanowski Jerzy Roman 1893 Podgórze k.Krakowa, przynależny Warszawa ANKr. NKN 434; ANKr., NKN 483; CAW I.120.1.128; CAW 120.63.746; CAW 120.63.263; Oss.15816; IV Lista strat; "Goniec Polowy Legionów" R.I (1915) nr 4 z 29 V; T.Malinowski, M.Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; VI Lista strat. Uzupełnienia i sprostowania do I, II, III, IV i V Listy strat, Piotrków 1916; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V, Ś-Ż; M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003. Pokaż