Szanowni Państwo

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918 zawiera obecnie 50,545 nazwisk i jest pierwszym kompletnym spisem kombatantów tej kluczowej dla Niepodległości formacji. Wydanie w druku zawrze się w 10 tomach, w wersji internetowej, którą planujemy uruchomić po zawarciu stosownych umów, możliwe będzie nie tylko zapoznanie się z poszczególnymi biogramami ale też ich sortowanie według miejsca i roku urodzenia, wykształcenia, rodzaju ukończonych szkół i uczelni, wyznania, przynależności do określonego pułku czy służby itd.
Udostępniony w dniu 100-lecia odzyskania Niepodległości Słownik obejmuje 1. pp I Brygady, 2. pp II Brygady, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie służących w Legionach Polskich.
Mamy nadzieję na przychylny odzew, zachęcając do refleksji nad tym niepowtarzalnym w naszej historii pokoleniem...

prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński
inicjator i kierownik naukowy projektu (2005-2019)

Ilość wpisów w bazie: 21
Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Sygnatura
Uchacz Eugeniusz 1896 Myślenice CAW I.120.1.128 Pokaż
Uchacz Franciszek 1897 Olszówka k. Limanowej CAW I.120.1.128 Pokaż
Uczkiewicz Antoni 1896 CAW I.120.1.128 Pokaż
Udziela Mieczysław Karol 1894 Wieliczka DRW 1919 nr 36; CAW, akta odznaczeniowe i personalne; V Lista strat; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015. Pokaż
Ufnal Szczepan 1897 Bychawa, Lublin CAW I.120.27; Biblioteka cyfrowa UMCS, Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału ZLP w Lublinie 1937-1938. Pokaż
Uhacz Roman 1895 Nowy Sącz CAW I.120.1.128,CAW I.120.63.682 Pokaż
Ulatowski Leon Franciszek 1889 Cieżkowice CAW I.120.1.386; CAW I.120.27; CAW I.120.1.548; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; A.Borkiewicz, Dzieje 1-go Pułku Piechoty Legionów (1918-1920), Warszawa 1928; Obrona Lwowa 1 – 22 listopada 1918, t.III, Lwów 1939; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V Ś-Ż, Warszawa 2007. Pokaż
Ulrych Juliusz August 1888 Turek k.Kalisza ANKr., NKN 439; ANKr., NKN 435, Rozkazy Komendy LP IX 1914 - 25 VIII 1917 r.; ANKr. NKN 434; CAW 120.63.746; CAW I.120.1.386; Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; DRW 1918 nr 10; Lista chorych rannych, zabitych...; Spis alfabetyczny I baonu 2.(5.) pp. I Brygady LP, rkps., (oferowany w: Lamus Antykwariaty Warszawskie, XXXVII Aukcja, 7 XII 2013, poz.181); "Goniec Polowy Legionów", R.I (1915) nr 8 z 14 VII; IJP-NY, Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; J.Mleczak, Akcja werbunkowa Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji i Królestwie Polskim w latach 1914-1916, Przemyśl 1988; F.Sławoj-Składkowski, Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935; P.Stawecki, Oficerowie dyplomowani wojska drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997; M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002-2003. Pokaż
Ungar Antoni 1886 Tarnów CAW I.120.27; CAW I.120.63.338; DRW 1919 nr 80. Pokaż
Ungeheuer Edward 1895 ur. Rzeszów, przyn Ropczyce CAW I.120.1.128, AAN ZLP sygn 282, Oss 15812/11 Pokaż
Upak Józef 1894 Jelcza Duża, Pinczów CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.101; CAW NKN 150.2.16; Lista chorych rannych, zabitych... Pokaż
Urban Franciszek 1893 Odporyszów, pow. Dąbrowa Tarnowska CAW I.120.1.128. Pokaż
Urban Józef 1894 Kraków CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.101; CAW I.120.63.103, P-W. Pokaż
Urban Józef 1896 Wodzistaw CAW I.120.27; CAW 120.63.1028; CAW I.120.1.246; CAW NKN 150.2.16; CAW I.120.1.101; Lista chorych rannych, zabitych.... Pokaż
Urbański Antoni 1896 Szczawnica przyn. Nowy Targ CAW I.120.63.103, P-W; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; CAW I.120.27. Pokaż
Urbański Bronisław 1895 Gołogóry, Lwów CAW I.120.27; CAW I.120.1.101; CAW I.120.1.246; CAW I.120.1.246; CAW I.120.63.103, P-W; Lista strat VII-X 1915. Pokaż
Urbański Kazimierz 1872 4 pp CAW I.120.1.128 Pokaż
Urbański Stanisław 1887 ur w m. Borzęcin, pow. Brzesko AAN, ZLP; ANKr. NKN 434; ANKr., NKN 439; CAW I.120.1.386; CAW 120.63.746; Oss.15813/V;Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015; "Goniec Polowy Legionów" R.II (1916) nr 12 z 15 I; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; W.Jaskulski, Cesarska i Królewska Komenda Grupy Legionów Polskich (luty-październik 1915 roku). Zarys służby, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” T. 17 (2016). Pokaż
Ursus Izydor 1895 Iwankowce CAW I.120.63.263, CAW I.120.1.128 Pokaż
Urszyni Karol CAW I.120.27.69 Pokaż
Uruski Włodzimierz 1896 Stanisławów CAW I.120.27; Lista strat VII-X 1915. Pokaż